Kuluttajaliitto vetoaa sähköyhtiöihin: maksuvaikeuksiin joutuneille lisää maksuaikaa

30.9.2022 | Asuminen

Kuluttajaliitto pitää hallituksen esittelemiä keinoja kuluttajien sähkölaskun kohtuullistamiseksi oikeansuuntaisina, mutta toteaa tukien taannehtivan luonteen voivan aiheuttaa ongelmia maksuvaikeuksissa oleville kuluttajille. Liitto vetoaakin energiayhtiöihin, jotta kuluttajat tarvittaessa saisivat riittävästi maksuaikaa ja -järjestelyjä talven sähkölaskuihin. Lisäksi Kuluttajaliitto muistuttaa, että tukien hakemisen tulee olla kaikille kuluttajille saavutettavaa, helppoa ja ymmärrettävää.

Syyskuun budjettiriihessä kotitalouksille luvattiin tukea tulevan lämmityskauden suuriin sähkölaskuihin. Hallitus julkaisi alkuviikosta toimenpidepaketin, johon kuuluvat verovähennys, sähkötuki sekä sähkön arvonlisäveron alennus.

”Tulee huomata, että nämä tukimuodot eivät ole nopeita ratkaisuja tilanteeseen, jossa suuren sähkölaskun eräpäivä kolkuttaa ovea, eikä varaa sen maksuun ole”, huomauttaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

Tukien käsittelyssä mennee aikaa ja järjestelmä on rakennettu siten, että tuet saapuvat kuluttajille takautuvasti. Kuluttajien kannattaa nyt mahdollisuuksien mukaan varautua sähkölaskuihin ja myös siihen, että tuet eivät tule välittömästi silloin, kun niitä tarvitaan.

”On kuitenkin paljon kuluttajia, joilla ei ole mahdollisuutta taloudelliseen varautumiseen. Siksi on tärkeää, että energiayhtiöt tulevat vastaan tilanteissa, joissa maksuvaraa ei ole. Ei ole kenenkään etu, että kuluttajat joutuvat maksuvaikeuksiin tai pahimmillaan velkakierteeseen maksuhäiriömerkintöineen”, painottaa Beurling-Pomoell.

Kuluttajaliitto muistuttaa myös, että mikäli rahat eivät enää riitä elämän perusedellytyksiin, kuten ruokaan, lämpöön ja lääkkeisiin, on hakeuduttava viipymättä oman kunnan tai hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden piiriin. Näin voidaan estää tilanteen entistä pahempi kriisiytyminen.

Selkeät ohjeet tarpeen

Kuluttajaliiton asumisasioihin erikoistunut lakimies Kristel Pynnönen toivoo eduskunnalle annettavaan esitykseen täsmennyksiä ja selkeämpää muotoilua. Pynnönen korostaa, että sen lisäksi, että tuet ovat luonteeltaan taannehtivia, esitys vaatii kuluttajalta itseltään aktiivisuutta.

”Sekä kotitalousvähennyksen että sähkötuen osalta vaaditaan, että kuluttaja itse on aktiivinen saadakseen tukea. On erittäin tärkeää, että edellä mainituista tukimuodoista tiedotetaan saavutettavasti ja monikanavaisesti riittävän selkeällä tavalla. Muutoin vaarana on, että kuluttaja menettää oikeutensa tärkeään tukeen epäselvyyksien takia”, painottaa Pynnönen.

Pynnönen kertoo esimerkin: ”Toivomme, että tuodaan selvemmin esille esimerkiksi, että kotitalousvähennys voidaan tehdä 1.12.2022–30.4.2023 kulutetusta sähkön hinnasta, eikä sinä aikana maksetuista sähkölaskuista”.

Kotitalousvähennystä taas on totuttu hakemaan verovuoden jälkeen. Nyt on syytä huomioida, että vähennystä verosta voisi saada jo verovuoden aikana hakemalla vähennyksen huomioitavaksi vuoden 2023 verokortilla.

Pynnönen korostaa Beurling-Pomoellin tavoin, että yhteiskunnan muut tuet, kuten toimentulotuki ei ole katoamassa mihinkään. ”Toivomme myös, että vastuulliset sähkönmyyjät tulevat vastaan silloin, kun maksuvaikeuksissa oleva kuluttaja kääntyy sähköyhtiön puoleen ja pyytää eräpäivän siirtämistä ja lisäaikaa laskun maksamiseen”, Pynnönen toteaa.

Tukipaketin toimenpiteet

  • Syyskuun alussa pidetyssä budjettiriihessä ilmoitettiin, että sähkön hinnan voimakasta nousua pyritään kompensoimaan alentamalla sähkön arvonlisäverokantaa 24 prosentista 10 prosenttiin ajalla 1.12.2022–30.4.2023.
  • Arvonlisäveroalennuksen lisäksi verotuksessa otetaan käyttöön väliaikainen sähköenergialaskujen perusteella myönnettävä kotitalousvähennys.
  • Niille kotitalouksille, jotka eivät voi täysimääräisesti hyödyntää verovähennystä, otetaan käyttöön väliaikainen sähkötuki.