Tiedotteet

Kuluttajien luottamus S-Pankkiin palautettava 

14.9.2022 | Digi, verkko ja mobiili

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toteaa S-Pankin tietoturvaongelmasta saatujen tietojen antavan S-Pankin toiminnasta vastuuttoman kuvan. Kuluttajien luottamus turvallisiin pankin palveluihin tulee nyt palauttaa avoimella viestinnällä myös kuluttajille. 

S-Pankissa paljastunut vakava tietoturvahäiriö on saattanut satojen asiakkaiden tilien maksuliikenteen vaaraan. Mediassa olleiden tietojen mukaan S-Pankki ei ole ottanut asiakkaiden ilmoituksia verkkopankin ongelmista vakavasti, vaan järjestelmähäiriön on annettu jatkua jopa kuukausien ajan. 

”Kuluttajien luottamus turvallisiin verkkopankkipalveluihin on saanut kolauksen”, sanoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. ”Luottamuksen palauttamisen keskeisenä osana tulee olla S-Pankin vakuutus siitä, että jatkossa asiakkaiden tekemät ilmoitukset mahdollisista rikoksista heidän verkkopankissaan otetaan tosissaan ja ne tutkitaan välittömästi ilman viivytyksiä.” 

”Tämä on pettymys kuluttajille ja vaarana on, että epäluottamus heijastuu myös muualle digitaaliseen pankkiasiointiin. Finanssiala on tehnyt pitkään töitä luodakseen luottamusta verkkopankki- ja mobiilipankkiasiointiin. Järjestelmähäiriöt ja erityisesti viivästynyt tiedottaminen ovat omiaan romahduttamaan kuluttajien uskon luotettaviin palveluihin”, pohtii Beurling-Pomoell. 

S-Pankki joutuu tekemään järjestelmähäiriöstä raportin rahoitus- ja vakuutusmarkkinatoimijoita valvovalle viranomaiselle FIVA:lle. Maksupalvelulain mukaan S-Pankki on korvausvelvollinen asiakkailleen järjestelmävirheestä ja pankin täytyy palauttaa oikeudettomat maksut asiakkaiden tileille mahdollisimman pian. 

Kuluttajaliitto vaatii, että myös kuluttaja-asiakkaille tulee nyt antaa riittävät tiedot tapahtuneesta ja tulevaisuuden toimista. 

”Ei riitä, että S-Pankki kertoo ainoastaan viranomaisille, miten näin on päässyt käymään. Viranomaisten lisäksi S-Pankin pitää selkeästi viestiä myös kuluttajille, miten vastaavaa estetään tapahtumasta jatkossa”, Beurling-Pomoell painottaa.