Tiedotteet

Viesti budjettiriiheen: Norjan malli turvaa kohtuullisen sähkölaskun tehokkaasti 

30.8.2022 | Asuminen

Kuluttajaliitto haluaa sähköenergian hintakeskustelussa kiinnittää huomion siihen, mitä naapurimaassamme Norjassa on tehty ja mitä Ruotsissa nyt ollaan tilanteen ratkaisemiseksi tekemässä. Kuluttajan maksaman sähkön hinnalle asetettu kohtuulliseksi arvioitu hintakatto olisi yksiselitteinen ja selkeä suoja kuluttajille. 

Monet poliitikot puolueineen ovat viime aikoina kertoneet ehdotuksiaan siitä, miten suomalaisten sähkölaskut saadaan pidettyä edes jollakin tasolla siedettävinä tulevana talvena. Kuluttajat saavat olla tyytyväisiä siihen, että kuluttajien ahdinko kiinnostaa nyt poliittisia päättäjiä laidasta laitaan. Eikä ihme, sillä tulevan talven pelätyt hinnat ahdistavat pienituloisten lisäksi myös monia keskituloisia kotitalouksia erityisesti sähkölämmitteisissä omakotitaloissa. 

”Tämä niin sanottu ’Norjan malli’ on suhteellisen yksinkertainen. Siinä valtio takaa maksavansa valtaosan sähkön hinnasta, joka ylittää tietyn, kohtuulliseksi katsotun hintakaton. Toisaalta tämä valtion maksuosuus koskee enintään rajattua sähkön määrää kuukaudessa. Jos kuluttaja käyttää sähköä yli tuon määrän, maksaa hän ylimenevästä osasta normaalin markkinahinnan”, selittää Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell toimia naapurimaassa. Kuluttajalla säilyy siis kannuste säästää sähköä, eikä kuluttaa sitä suuria määriä valtion takaaman hintakaton takia. 

Valtiolle Norjan mallista toki koituu kuluja, mutta niitä voidaan ainakin osittain kattaa valtion ennakoitua suuremmiksi koituneista sähkön ja muiden hyödykkeiden arvonlisäverotuotoista, jotka inflaatio on aiheuttanut. Myös hyvätuloisimmat kuluttajat voitaisiin rajata ulos näistä tukitoimista kansallisen tulorekisterin tietojen perusteella ja tämä malli voitaisiin ottaa käyttöön myös vain lämmityskaudella, eli kylmimpinä kuukausina, jolloin sähköä kuluu huomattavasti enemmän. 

”On myös tärkeää huomata, että Norjan mallin käyttöönotto ei myöskään sulkisi pois monia muita julkisuudessa esitettyjä keinoja sähkönhinnan kurissa pitämiseksi”, Beurling-Pomoell muistuttaa. ”Tässä Norjan mallissa, jonka siis myös Ruotsin hallitus haluaa nyt ottaa käyttöön, on selkeä ja yksiselitteinen suoja kaikille kuluttajille”. 

Jokainen kuluttaja pystyisi jo ennakolta arvioimaan tulevan talven sähkölaskuaan perustuen omaan sähkönkäytön määrään ja pohtimaan, miten säästää sähköä talvellakin niin, että kuukausittainen sähkönkäyttömäärän katto ei ylittyisi. ”Tärkeintä ja lohduttavinta Norjan mallin käyttöönotossa Suomessa olisi kuitenkin tieto ja varmuus siitä, ettei kukaan jäisi yksin ylisuurten sähkölaskujensa kanssa”, summaa Beurling-Pomoell