Lausunnot

Lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi positiiviseen luottotietorekisteriin talletettavista tiedoista

5.8.2022 | Talous

Oikeusministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/17510/2022
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO EHDOTUKSESTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POSITIIVISEEN LUOTTOTIETOREKISTERIIN TALLETETTAVISTA TIEDOISTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Esitetty asetusluonnos on pääosin kannatettava. Kuluttajaliitto kiinnittää kuitenkin vielä huomiota käytettyjen termien täsmällisyyteen ja yksiselitteisyyteen. Epävarmuutta liittyy esimerkiksi siihen, että onko ilmoitetun luoton ”pääasiallinen käyttötarkoitus” käsitteenä täysin selvä ja onko ero ”kulutusluoton” ja ”muun luoton” välillä yksiselitteinen.