Tiedotteet

Kestävämpien valintojen tekeminen helpommaksi – EU:n kiertotalouspaketti parantaa kuluttajien asemaa

14.4.2022 | Vastuullinen kuluttaminen

Kuluttajaliitto on tyytyväinen EU:n kiertotalouspaketin ehdotuksiin, jotka tuovat parannuksia kuluttajien oikeuksiin ja turvaavat helpomman pääsyn nykyistä kestävämpien tuotteiden äärelle. Valmistajille asetettavat uudet vaatimukset tuotteiden kestävyydelle, korjattavuudelle ja kemikaaleille helpottavat kuluttajien mahdollisuuksia löytää ja valita kestävämpiä vaihtoehtoja. 

Vastikään julkaistu kiertotalouspaketti tuo toteutuessaan tuntuvia parannuksia kuluttajille. Valmistajien täytyy jatkossa noudattaa tiukempia kestävyyskriteereitä muun muassa kestävyyden, korjattavuuden ja kemikaalien osalta jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa. Ehdotukset myös lisäävät yritysten velvollisuuksia antaa kuluttajille tietoa näistä seikoista. 

Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kommentoi ehdotuksia: ”Tätä pakettia on odotettu jo pitkään. Esitys on tärkeä virstanpylväs matkalla kohti nykyistä kestävämpää tuotantoa ja kulutusta. Kuluttajat tarvitsevat apua kestävien valintojen tekemisessä. Niistä on tehtävä ensisijaisia ja helppoja kuluttajille.” 

Jo nykyisin on huomattu, että tuotteiden suunnittelulle asetetut vaatimukset hyödyttävät paitsi ympäristöä myös kuluttajia. Nykyisen ekosuunnitteludirektiivin soveltamisalan ja vaatimusten laajentaminen on tärkeä osa tehtyjä ehdotuksia. 

”Nyt on tärkeää seurata, että asia etenee neuvostossa ja parlamentissa nopeasti ja ettei jatkovalmistelussa ehdotuksen kunnianhimon tasoa lasketa”, painottaa Juha Beurling-Pomoell

Lisääntyvät tiedonantovelvollisuudet ovat kannatettavia, mutta erityistä huomiota tulee kiinnittää siihen, miten tiedot kuluttajille annetaan. EU:n laajuiset, pakolliset yhdenmukaiset merkinnät pakkauksissa on tehokkain tapa lisätä kuluttajien tietoisuutta ja helpottaa kestävien valintojen tekemistä.  

Myöhemmin kesällä pakettia on tarkoitus täydentää erillisellä ehdotuksella, jossa pyritään estämään laajalle levinnyttä viherpesua ja tuotteiden ennenaikaista, suunniteltua vanhenemista. 

Tiukempaa sääntelyä tarvitaan myös epäasiallisten menettelyiden kitkemiseksi. Viherpesun kitkemiseen tähtäävät ehdotukset kaipaavat vielä täsmentämistä ja Kuluttajaliitto odottaakin komission kesälle 2022 luvattua täydennystä tältä osin. 

Komission ehdotukset The Sustainable Products Initiative ja Empowering the consumer for the green transition – ovat osa EU:n kiertotalouden toimintaohjelmaa. Kuluttajat voivat odottaa seuraavia parannuksia ehdotusten takia: 

 1. Laajennetut ekosuunnitteluvaatimukset: 

  • Tuotteet: Soveltamisala laajenee kattamaan melkein kaikki tuoteryhmät (pl. ruoka ja lääkkeet). Tekstiilien osalta komissio suunnittelee erityisen kunnianhimoisia toimia, jotta nykyistä kestävämpiä tekstiilituotteita saataisiin kuluttajien saataville. 
  • Vaatimukset: Ekosuunnittelun sisältövaatimukset kattavat muutakin kuin energiatehokkuusnäkökulmat: mm. korjattavuus, kestävyys, vaarallisten kemikaalien pitoisuudet tulevat osaksi vaatimuksia. Näillä pyritään siihen, että kuluttajilla olisi mahdollisuus hankkia kestävämpiä ja pitkäikäisempiä tuotteita.  
  • Digitaalinen tuotepassi: Uusi säännös toisi uuden työkalun tuotetietojen läpinäkyvyyden lisäämiseksi. Digitaalinen tuotepassi helpottaisi tietojen siirtymistä arvoketjussa aina kuluttajille asti sekä toimisi markkinavalvonnan apuvälineenä. 

2. Parempaa tietoa: 

  • Kestävyys: Myyjän tulee antaa kuluttajalle tietoja tuotteen mahdollisesta kestävyystakuusta, joka on pidempi kuin kaksi vuotta.  
  • Ohjelmistopäivitykset: Myyjän tulee selventää myyntipisteessä, Kuinka kauan ohjelmistopäivityksiä on saatavilla tuotteisiin.  
  • Korjattavuus: Myyjän tulee tiedottaa kuluttajia varaosien saatavuudesta, korjauspalveluista ja käyttö- sekä korjausohjeista.  

3. Epäasiallisten menettelyiden kitkeminen: 

  • Ympäristöväittämät: Tietyt käytännöt kielletään. Esimerkiksi yleisiä ympäristöväittämiä, kuten “ilmastoystävällinen” tai ”eko” ei saa käyttää, ellei väitettä voida todentaa esimerkiksi EU-ympäristömerkin kriteereiden täyttämisellä tai muulla vastaavalla luotettavalla merkinnällä.  
  • Ennenaikainen suunniteltu vanheneminen: Tietyt käytännöt, jotka rajoittavat tuotteiden kestävyyttä tai korjattavuutta kielletään.