Tiedotteet

Esitys sähkön siirtohinnoista jättää kuluttajan kannalta parantamisen varaa

21.6.2021 | Talous

Tänään käsittelyssä oleva lakiehdotus jättää tulevaisuuteen vielä paljon parannettavaa, ennen kuin kohtuullisemmat sähkön siirtohinnat oikeasti alkavat tuntua kuluttajan lompakossa. Esitys todennäköisesti hyväksyttäneen muutoksitta, jolloin katseet kääntyvät kohti Energiavirastoa, jonka tulisi laskentamallien päivityksen kautta uudistaa siirtoyhtiöiden sallittua tuottoa. Kun markkinatalous ei sähkönsiirtoyhtiöiden kaltaisissa luonnollisissa monopoleissa toimi, on lainsäätäjien ja viranomaisten tehtävä suojella kuluttajien etua.

Eduskunta äänestää tänään klo 12.00 alkavassa täysistunnossaan sähkön siirtohinnoittelua koskevan lakiehdotuksen hyväksymisestä. Toteutuessaan esitys laskisi sähkönsiirtomaksujen vuosittaista korotuskattoa 15 prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Kuluttajaliitto pitää korotuskattoa edelleen liian korkeana. ”Missä muussa hyödykkeessä, varsinkaan valtion valvomassa luonnollisessa monopolissa, hinnat saavat nousta vuosittain 8 prosenttia?”, ihmettelee Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell.

”Voiko elinkeinovapaudella todella puolustaa näin suurta korotusprosenttia? Kuluttajalla ei käytännössä ole vaihtoehtoja, eikä hän pääse karkuun suuria korotuksia, jotka leikkaavat kuluttajan ostovoimaa muualta”, Beurling-Pomoell jatkaa.

Tulevissa lainsäädäntöhankkeissa tulee ottaa tarkasteluun sähkönsiirron kuluttajahintojen kehityksen riskikohdat, kuten suuri vuosittainen korotuskatto ja pitkät alijäämän hyvityskaudet.

Lue lisää Kuluttajaliiton kannasta sähkönsiirtomaksujen hinnoitteluun.