Lausunnot

Lausunto päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina harvaan asutuilla maaseutualueilla

17.5.2021 |

Maa-ja metsätalousministeriölle

LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN LUONNOSTA VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPAPALVELUIDEN TUKEMISESTA MONIPALVELUKESKUKSINA HARVAAN ASUTUILLA MAASEUTUALUEILLA VUOSINA 2019–2021 ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua otsikkoasiasta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliitto pitää tärkeänä sitä, että päivittäistavarakaupan palveluita on saatavilla ja saavutettavissa mahdollisimman laajasti kaikkialla Suomessa siten, ettei kuluttajien asiointi vaikeudu kohtuuttomasti. Päivittäisten ostosten hoitaminen mahdollisimman lähellä kotia on tärkeää etenkin sellaisille kuluttajille, joiden liikkumismahdollisuudet ovat syystä tai toisesta rajoittuneet. Pienten lähikauppojen määrän väheneminen ja asiointimatkojen pidentyminen vaikeuttavat maaseudulla asuvien kuluttajien elämää.

Tämän vuoksi Kuluttajaliitto kannattaa esitystä päivittäistavarakauppapalveluiden tukemisesta monipalvelukeskuksina maaseutualueilla. Tuen avulla voidaan tarjota kannuste päivittäistavarakauppapalveluiden tuottamiselle ja saatavuudelle maaseutualueilla. Avustuksella voidaan parhaimmillaan luoda myös edellytyksiä maaseutualueiden eri palveluiden yhteensovittamiseksi ja asukkaille tärkeiden peruspalveluiden pysymiselle lähellä kotia.

Tuen vaikutuksia tulee seurata ja huomioida etenkin se, millaisia tosiasiallisia, palveluita säilyttäviä tai  lisääviä vaikutuksia tukijärjestelmällä on kuluttajien näkökulmasta.