Blogit | Paikalliset

Kuluttajaliiton koulutus ”Consumer PRO” kuluttajan digioikeuksista oli menestys

6.5.2021 | Digi, verkko ja mobiili

Kuluttajayhdistystemme hallitusten jäsenillä oli mahdollisuus osallistua maaliskuussa ajankohtaiselle verkkokurssille, jossa opiskeltiin kuluttajan digioikeuksia. Kurssilla päivitettiin osaamista tietosuojasta, alustataloudesta ja telealan kuluttajanoikeuksista. Onnistuimme yhdessä todistamaan, että myös verkkokoulutukset voivat olla vuorovaikutteisia! Oli mahtavaa huomata, kuinka innokkaasti osallistujat heittäytyivät mukaan. Kurssilla opittiin yhdessä uutta ja koettiin ahaa-elämyksiä.

Consumer PRO -hankkeen logo.
Consumer PRO on EU-komission hanke, jota EU:n kuluttajaohjelman alla koordinoi Euroopan kuluttajajärjestö BEUC.

Viime kesänä otimme vastaan eurooppalaisen kattojärjestömme BEUC:n haasteen järjestää kahden päivän Consumer PRO -kurssi kuluttajien digioikeuksista. Koronapandemian vuoksi kurssi järjestettiin live-koulutusten sijaan neljän illan verkkokoulutuksena Zoom-alustalla.

Pääsimme tarjoamaan vapaaehtoisillemme koulutussisällön, jota opetettiin yhtäaikaisesti lähes kaikissa EU-maissa tässä Euroopan komission vetämässä hankkeessa.

Kulutus ja ajanvietto siirtyvät yhä enemmän digimaailmaan. Uudessa ympäristössä korostuu digioikeuksien osaamisen tärkeys. Consumer PRO:n digioikeuksien kurssisarjan sisältö koostui kolmesta ajankohtaisesta aiheesta: telealan kuluttajanoikeudet, alustatalous sekä tietosuojan perusteet.

Pääsimme siis tarjoamaan vapaaehtoisillemme koulutussisällön, jota opetettiin yhtäaikaisesti lähes kaikissa EU-maissa tässä Euroopan komission vetämässä hankkeessa. Näitä teemoja opiskelemaan lähti 25 ennakkoluulotonta kuluttajayhdistystemme vapaaehtoista.

Omat oikeudet ja velvollisuudet tulivat selväksi.

 – Ote kurssipalautteesta

Yhdessä opetellen ja keskustellen kävimme läpi monenlaisia aiheita, kuten koulutuksen teemoihin liittyviä ongelmatilanteita, keskeisiä kuluttajan oikeuksia ja velvollisuuksia sekä erilaisia oikeussuojakeinoja. Erityisesti tietosuojaan liittyvät aiheet kiinnostivat osallistujia. Tiesitkö esimerkiksi, että sähköpostiosoite on toisinaan henkilötieto – toisinaan taas ei?

Osaatko vastata alla olevaan kysymykseen? – Testaa tietosi! 

Mikä näistä on henkilötieto:

• Nimi
• Henkilötunnus
• Puhelinnumero
• Auton rekisteritunnus
• Kaikki yllä olevat voivat olla henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää yksityishenkilöön

Oikea vastaus: Kaikki yllä olevat voivat olla henkilötietoja, jos ne voidaan yhdistää yksityishenkilöön

Henkilötietoja arvioitaessa on olennaista, voiko tietoa yhdistää yksityiseen henkilöön vai ei. Esimerkiksi sähköposti ei välttämättä ole henkilötietoa, jos se on esimerkiksi muotoa superkuluttaja@kuluttaako.fi tavallisen etunimi.sukunimi -muodon sijaan. Eli sitä, onko jokin tieto henkilötieto, on aina arvioitava tapauskohtaisesti.

Haastavista olosuhteista huolimatta kurssille rakentui luonnollinen ja keskusteleva ilmapiiri, jossa ajatuksia vaihdettiin ahkerasti myös pienryhmissä ja chatissä. Koko Kuluttajaliiton koulutustiimi haluaa vielä kerran kiittää osallistujiamme – te, rakkaat vapaaehtoisemme, teitte tästä kurssista mahtavan kokemuksen. Ansiostanne saimme tilaisuuden kehittää verkkokoulutusosaamistamme ja rakentaa yhteisöllisyyttä aikana, jolloin emme pääse näkemään toisiamme kasvotusten.

Olemme kiitollisia myös saamastamme palautteesta: osallistujat antoivat koulutuksen arvosanaksi huimat 4,6 tähteä viidestä.

Hyvä henki ja aktiivinen osallistuminen.

 – Ote kurssipalautteesta

Erityiskiitos myös vieraileville tähdillemme Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, Tietosuojavaltuutetun toimistolta sekä BEUC:sta. Kokemuksesta inspiroituneena suunnittelemme jo uusia koulutuksia vapaaehtoisillemme. Jatketaan siis yhdessä oppimista ja kuluttajan oikeuksien puolustamista! 

Blogikirjoitukset eivät ole Kuluttajaliiton virallisia tiedotteita, lausuntoja, julkilausumia tai kannanottoja. Blogit ovat yhteiskunnallisia keskustelunavauksia kirjoittajan esiin nostamista näkökulmista. Blogeissa julkaistaan myös vieraskynätekstejä.

Henna Sahlberg

Järjestökoordinaattori

Kuluttajaliiton koulutustiimissä mukana olivat pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell (fasilitointi), lakimies Emmi Meriranta (koulutus) ja järjestökoordinaattori Henna Sahlberg (koulutuksen koordinointi).