Tiedotteet

Kuka ilahtuu puhelinmyyjän soitosta? – Puhelinmyynnille tiukemmat säännöt, vaatii Kuluttajaliiton valtuusto kannanotossaan

21.11.2020 | Kuluttajaliitto

Valtaosa kuluttajista ei halua vastaanottaa puhelinmyyntiä ja kokee myyntitapahtuman epämiellyttävänä ja häiritsevänä. Kuluttajaliiton valtuusto vaatii, että puhelinmyynnin sääntelyä tiukennetaan vielä tämän hallituskauden aikana. Kuluttajaliiton valtuuston mukaan kuluttajan tulisi antaa ennakkosuostumus puhelinmyyntiin. Lisäksi keino parantaa kuluttajan asemaa olisi vasta puhelun jälkeen annettu kirjallinen vahvistus, jonka jälkeen sopimus syntyisi.

Myös tutkimustieto tukee puhelinmyynnin tiukempaa sääntelyä. Esimerkiksi Kilpailu- ja kuluttajaviraston tekemän selvityksen (2020) mukaan myyntitilanne koetaan stressaavaksi ja yksityisyyttä häiritseväksi. Puhelinmyynnistä on haittaa kuluttajien enemmistölle ja hyötyä vain harvoille. Ostotapana puhelinmyyntiä ei pidetä miellyttävänä. Kuluttajat myös pelkäävät huijatuksi tulemista. Valtaosa kuluttajista kokee puhelinmyynnin niin häiritsevänä, että olisi valmis kieltämään sen kokonaan.

Puhelimessa tehtyihin kauppoihin liittyy usein ongelmia. Peräti kaksi viidestä puhelinmyyjältä tehdystä tilauksesta johtaa epäselvyyksiin (KKV 2020). Epäselvyydet koskevat usein sopimuksen ehtoja tai sitä, onko sopimusta ylipäänsä syntynyt. Lisäksi myyjien myyntitavat voivat olla kyseenalaisia tai jopa aggressiivisia. Erityisesti ikääntyneisiin kohdistuu painostamista ja jopa huijaamista. Heidän voi olla vaikea ymmärtää sopimuksen sisältöä ja kieltäytyä sopimuksen tekemisestä painostavaksi koetussa tilanteessa.

Tällä hetkellä kuluttajilla on puhelin- ja kotimyynnissä suojanaan 14 vuorokauden peruuttamisoikeus. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole esimerkiksi mittatilaustavaroilla. Useissa tapauksissa myyjät ovat myös jättäneet kertomatta peruuttamisoikeudesta tai antaneet siitä harhaanjohtavaa tietoa.

Kuluttajien asemaa vahvistaisi se, että puhelimitse tehty sopimus tulisi voimaan vasta sopimuksen kirjallisen vahvistamisen jälkeen. Kirjallinen vahvistaminen antaisi kuluttajalle mahdollisuuden tutustua rauhassa sopimukseen ja sen ehtoihin. Myyjä ei pystyisi painostamaan kuluttajaa tekemään heti kauppaa, ja kuluttajan olisi mahdollista harkita kauppaa paremmin.

Epätoivotulta puhelinmyynniltä suojaisi myös niin sanottu opt-in -malli, jossa kuluttajan tulee antaa ennakkosuostumus markkinointiin. Nyt kuluttajalla on mahdollisuus ilmoittautua puhelinmarkkinoinnin kieltorekisteriin, mikäli hän ei halua vastaanottaa myyntipuheluita. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeeksi estänyt puhelinmyynnin ongelmia. Kuluttajaliiton selvityksen mukaan (n = 1047, Aula Research, 2020) yli puolet suoramarkkinointikiellon tehneistä ilmoitti, että kielto ei ole estänyt myyntipuheluita.

Kuluttajaliiton valtuusto toteaa, että kuluttajien kokema haitta on niin merkittävä, että sääntelyn uudistamisen tarvetta ei voi enää sivuuttaa. Puhelinmyynnin rajoittaminen ja sääntely kuluttajan suojaksi on kirjattu pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Sääntelyn tiukentamiselle on myös selvä kuluttajien tuki. Kuluttajilla tulee olla oikeus valita, millaista suoramarkkinointia he haluavat vastaanottaa.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421

Kuluttajaliiton valtuusto