Monen kuluttajan talousnäkymät synkentyneet – luotonantajien osoitettava vastuullisuutensa koronakriisin aikana

Kuluttajaliiton valtuuston kannanotto 25.4.2020

Kuluttajaliiton tuore tutkimus paljastaa: kuluttajista jopa viidesosa on jo ottanut, harkitsee tai pitää mahdollisena lisävelan ottamista koronatilanteen vuoksi. Erityisen hankalaa on pienituloisilla kotitalouksilla, joista 6 % kertoo, että on jo nyt joutunut ottamaan lisää velkaa koronatilanteen aiheuttamien muutoksien vuoksi. Vastuullisen luotonannon periaatteet korostuvat erityisesti koronaepidemian aikana.

Koronavirusepidemialla on merkittäviä vaikutuksia kuluttajien talouteen. YT-neuvottelujen piirissä ja lomautettuina on satojatuhansia suomalaisia. Erityisen tukala tilanne on yhteiskunnan pienituloisimmilla ja niillä, jotka jo entuudestaan ovat joutuneet toistuvasti turvautumaan korkeakorkoisiin vakuudettomiin kuluttajaluottoihin.

Kuluttajaliiton tutkimuksen mukaan (n = 1109) alle 15 000 vuodessa ansaitsevista kotitalouksista 6 % kertoo, että on jo nyt joutunut ottamaan lisää velkaa koronatilanteen aiheuttamien muutoksien vuoksi. Alin tuloryhmä kertoi myös muita todennäköimmin joutuvansa harkitsemaan rahantarpeeseensa vakuudetonta luottoa.

Koronaepidemian aiheuttamaa äkillistä rahanpuutetta ei ole hyväksyttävää käyttää myynninedistämiseen. Vakuudettomien kuluttajaluottojen, niin sanottujen pikavippien, suoramarkkinoinnilla tavoitellaan erityisesti niitä henkilöitä, joiden tiedetään jo aiemmin ottaneen samankaltaista lainaa. Ihmisiä houkutellaan mielikuvilla ja ajatuksella nopeasta taloustilanteen kohenemisesta. Pahimmillaan velkaa velalla lyhennettäessä voidaan ajautua velkakierteeseen luoton määrän kasvaessa hallitsemattomaksi.

Suomen hallitus on jo ryhtynyt toimiin ongelmien ehkäisemiseksi ja käsittelyssä on hallituksen esitys kuluttajaluottoja koskevien säännösten väliaikaiseksi muuttamiseksi. Ehdotuksessa esitetään kuluttajaluottojen suoramarkkinoinnin tilapäistä kieltämistä. Nostetuille kuluttajaluotoille esitetään myös 10 % korkokattoa hyödykesidonnaisia luottoja lukuun ottamatta. Myöskään muita luottoon liittyviä maksuja ei saisi korottaa. Korkokaton alentaminen koskisi myös jo ennen lain voimaantuloa tehtyjen jatkuvien luottosopimusten alaisia, lain voimassaolon aikana tehtyjä nostoja.

Kuluttajaliiton valtuusto kannattaa hallituksen ehdotuksia ja toivoo lain pikaista etenemistä ja voimaantuloa. Samalla on huolehdittava siitä, että kotitalouksilla on mahdollisuus jatkossakin saada luottoa silloin, kun luottokelpoisuuden edellytykset täyttyvät ja kyse on harkitusta, oman maksukyvyn mukaisesta velanotosta. Kotitalouksille tulee olla tarjolla kestäviä keinoja koronakriisin aiheuttamien taloudellisten vaikeuksien selättämiseen. Yksi keinoista on sosiaalisen luototuksen toimintamallin laajentaminen kaikkiin Suomen kuntiin, eri maakuntien edustajista koostuva Kuluttajaliiton valtuusto toteaa kannanotossaan. Sosiaalisen luoton saaminen valtakunnalliseksi toiminnaksi vähentää asuinpaikasta riippuvaa eriarvoisuutta, valtuusto toteaa.

Kuluttajaliitto on jo pidempään kannattanut pikavippien mainonnan kieltämistä kokonaan.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421