Tiedotteet

Kuluttajaliitto tyytyväinen EU:n kuluttajansuojaa koskeviin ehdotuksiin

11.4.2018 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Nainen katselee vaatekaupassa henkareissa roikkuvia vaatteita.

Euroopan komissio on äsken julkaissut New Deal for Consumers – kuluttajansuojaesityksen. Kuluttajaliitto on siihen tyytyväinen ja katsoo sen parantavan monin tavoin kuluttajansuojaa. Keskeisimpinä parannusehdotuksina Kuluttajaliitto pitää ryhmäkannemahdollisuuden antamista kuluttajajärjestöille ja tuntuvia seuraamuksia kuluttajien oikeuksia loukkaaville yrityksille.

Kuluttajaliitto on ajanut koko olemassa olonsa ajan kuluttajajärjestöille mahdollisuutta nostaa ryhmäkanne tilanteissa, joissa suuri määrä kuluttajia on kohdannut saman elinkeinonharjoittajan taholta samanlaisia ongelmia. Tällä hetkellä vain kuluttaja-asiamiehellä on oikeus ryhmäkanteen nostamiseen toimivaltaansa kuuluvissa asioissa, mutta hän ei ole koskaan käyttänyt tätä oikeutta. ”Asia olisi voitu saattaa kuntoon kansallisella lainsäädännöllä jo vuosia sitten. Hienoa, että ryhmäkanne kuluttajajärjestöille vihdoin liikahti eteenpäin EU:n toimesta ”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling riemuitsee.

Kuluttajaliitto on tietoinen siitä, että ehdotukseen sisältyy epävarmuustekijöitä ja pyrkii huolehtimaan yhdessä eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen kanssa siitä, että ryhmäkannetta ei vesitetä EU:n ja kotimaisessa jatkovalmistelussa. ”Toteutuessaan ryhmäkannemahdollisuus on Kuluttajaliitolle haaste, johon valmistautuminen pitää aloittaa heti.”, Beurling jatkaa.

Uuden ehdotuksen myötä kuluttajien oikeuksia törkeästi loukkaavat yritykset voivat joutua maksamaan tuntuvia sanktioita. Nyt yrityksille koituu vain harvoin toiminnastaan seuraamuksia. ”On absurdia, että nykyään elinkeinonharjoittaja voi harjoittaa rikollista toimintaa siihen asti, kunnes toiminta kielletään erikseen. Jos elinkeinonharjoittaja lopettaa rikoksen tekemisen kiellon tultua voimaan, ei rikoksesta aiheudu hänelle mitään seuraamuksia”, Beurling muistuttaa. Toteutuessaan komission ehdotus korjaisi tilanteen.

Kuluttajaliitto isännöi tänään pohjoismaiden kuluttajajärjestöjen yhteistä kokousta Helsingissä. Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin kuluttajajärjestöt antoivat esitykseen liittyen yhteisen, komission esitystä puoltavan julkilausumansa. Lausuma on luettavissa tiedotteen jatkona.