Valmismatkasopimuksen syntyminen ja muuttaminen

Valmismatkasopimus syntyy, kun matkustaja on maksanut matkan hinnan tai matkanjärjestäjän määräämän varausmaksun. Matkustajalla on yleensä oikeus siirtää matka toiselle. Matkanjärjestäjällä voi joskus olla oikeus korottaa matkan hintaa.

Sopimuksen synty

Valmismatkasopimus syntyy, kun matkustaja on maksanut matkan hinnan tai matkanjärjestäjän määräämän osan hinnasta (varausmaksu) – ennen matkan hinnan tai varausmaksun maksamista sopimus ei sido matkustajaa. Kirjallisesti voidaan sopia toisin.

Matkustajalla on oikeus siirtää matka toiselle matkalle osallistumista koskevat ehdot täyttäneelle henkilölle. Asiasta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle viimeistään kahta vuorokautta ennen matkaa ja matkanjärjestäjällä on oikeus saada korvaus kohtuullisista kuluista.

Matkanjärjestäjä voi sopimusehdoissa varata itselleen mahdollisuuden korottaa matkan hintaa, jos sitoutuu alentamaan hintaa vastaavalla perusteella. Sallittuja hinnankorotusperusteita ovat:
• matkan hintaan vaikuttavien verojen ja muiden julkisten maksujen muuttuminen
• valuuttakurssien muutokset
• kuljetuskustannusten muutokset joihin matkanjärjestäjä ei ole voinut vaikuttaa eikä varautua.
Hintaa ei saa korottaa matkan alkua edeltävien 21 päivän aikana. Jos korotus on yli 10 %, matkustajalla on oikeus purkaa sopimus.