Valmismatkan virhe

Valmismatkassa on virhe, jos se ei vastaa sovittua. Myös matkan lyhentymistä pidetään virheenä

Valmismatkan virhe

Valmismatkassa on virhe, jos se ei vastaa sovittua, esimerkiksi hotellin vaihtuminen, hotelli on huonompitasoinen (myös melu, esim. rakennustyöt, juhlinta) tai ilmoitettuja retkiä ei järjestetä.

Myös matkan lyhentymistä pidetään virheenä. Jos matka lyhentyy myöhästyneen saapumisen tai aikaistuneen kotiinlähdön vuoksi matkanjärjestäjästä riippumattomasta syystä, yleisten valmismatkaehtojen mukaan virheenä ei kuitenkaan pidetä matkan lyhentymistä:
a) korkeintaan kuudella tunnilla, jos matka kestää 3–5 vrk
b) korkeintaan kahdeksalla tunnilla, jos matka kestää 5–8 vrk
c) korkeintaan 12 tunnilla, jos matka kestää yli 8 vrk.
Jos lyhentyminen johtuu ilmatilan ruuhkautumisesta, viranomaisten toimenpiteistä tai muista kuljetusyhtiöstä riippumattomista syistä, aikarajat kaksinkertaistuvat.

Virheeseen ei saa vedota, jos siitä ei ole ilmoitettu kohtuullisessa ajassa. Jos virhe mahdollista korjata matkakohteessa, ilmoitus tehtävä välittömästi oppaalle tai muulle matkanjärjestäjän edustajalle ja jos kohteessa ei ole matkanjärjestäjän edustajaa, virheilmoitus tehdään matkanjärjestäjän apunaan käyttämälle elinkeinonharjoittajalle (esim. hotelli). Jos virheilmoitusta ei tehdä välittömästi, virheeseen ei voi enää myöhemmin vedota. Matkanjärjestäjällä on velvollisuus korjata virhe omalla kustannuksellaan. Jos virhettä ei korjattu välittömästi tai se ei ole korjattavissa, matkustajalla oikeus hinnanalennukseen.