Matkustajan oikeus keskeyttää matka

Matkustaja voi keskeyttää matkan, jos
a) hänellä on perusteltu syy uskoa että matkaa ei voi jatkaa henkeä tai terveyttä vaarantamatta (esim. luonnonmullistus, tautiepidemia, sota [UM:n matkustussuositus]). Matkanjärjestäjän avustettava kotiinpaluussa, jos tämä ei pysty auttamaan, matkustaja voi itse järjestää paluukuljetuksen.
b) matkanjärjestäjä lyö törkeästi laimin velvollisuuksiaan tai matka on toteutettu niin virheellisesti, että se ei vastaa sille asetettua tarkoitusta. Tällöin matkanjärjestäjän järjestettävä ja maksettava paluukuljetus ja palautettava maksut viivytyksettä sekä korvattava matkustajalle matkalle lähtöön välittömästi liittyvät tarpeettomat kulut (esim. viisumin hankinta, matkat lentokentälle).