Vaikuttamistyön kärkitavoitteet: Verotuksessa huomioitava ympäristö- ja terveysvaikutukset

Verotuksessa huomioitava ympäristö- ja terveysvaikutukset

Kuluttaminen tuottaa päästöjä, kun tavaroiden, valtaosaan palveluiden ja ruuan tuottamiseen kaikkiin liittyy ympäristövaikutuksia. Ruuan osalta monesti vähäpäästöinen ruoka on myös usein terveellisempää kuin runsaspäästöinen ruoka. Tuotannolla ja kulutuksella pystytään vaikuttamaan sekä päästöihin että ihmisten terveyteen. Erilaisten kulutushyödykkeiden verotuksella voidaan ohjata ihmisten kulutustottumuksia ja teollisuuden tuotekehitystä.

Kuluttajaliitto: Verotuksen on edistettävä kestävää kulutusta kaikille sektoreilla. Ruuan verotusta tulee muuttaa siten, että yksittäisten elintarvikkeiden verotus vaihtelisi ympäristö- ja terveysvaikutusten mukaan.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421

Takaisin vaikuttamistyön kärkitavoitteisiin