Vaikuttamistyön kärkitavoitteet: Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajansuoja tulee turvata

Sosiaali- ja terveyspalveluiden kuluttajansuoja tulee turvata

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa ainoastaan yksilön omalla rahalla tai julkisen terveydenhuollon palveluseteleillä hankituilla palveluilla on tällä hetkellä kuluttajansuoja. Kuluttajansuoja turvaa esimerkiksi potilaan oikeuden saada rahallista korvausta, jos elinkeinonharjoittaja on rikkonut sen ja kuluttajan välistä sopimusta. Kuluttajansuojalain perusteella potilaalla on myös oikeus saattaa hänen ja elinkeinonharjoittajan välinen riita kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Kuluttajaliitto: Kuluttajansuojan periaatteet tulee laajentaa koskemaan myös julkisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Erityisesti potilaan oikeus saada hyvitystä julkisessa terveydenhuollossa tapahtuneesta virheestä tulee lisätä heti lainsäädäntöön.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421

Takaisin vaikuttamistyön kärkitavoitteisiin