Vaikuttamistyön kärkitavoitteet: Mahdollisuus kohtuuhintaiseen oikeudenkäyntiin

Mahdollisuus kohtuuhintaiseen oikeudenkäyntiin

Oikeudenkäynnit voivat olla Suomessa niin kalliita, että monilla ihmisillä ei käytännössä ole mahdollisuutta viedä riitaa tuomioistuimeen. Tämän vuoksi maksuttomia ratkaisusuosituksia antavien lautakuntien työ on ensiarvoisen tärkeää. Oikeudenkäynneissä asianajopalkkioiden suuruus ja hävitessä vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvaaminen voi olla liian suuri taloudellinen riski.

Kuluttajaliitto: Lautakuntatyyppisten ratkaisuelinten toimintaan tulee panostaa. On tuettava lautakuntien toimin-taa ja näiden prosessien kehittämistä. Lautakuntatoiminnan lisäksi on kevennettävä taloudelliselta arvoltaan vähäisten riitojen käsittelyprosessia tuomioistuimissa.

Lisätietoja: pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell, puh. 040 5566 421

Takaisin vaikuttamistyön kärkitavoitteisiin