Työryhmät

Kuluttajaliiton sote-työryhmä aloitti toimintansa 

Kuluttajaliiton sote-työryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2021. Sote-työryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Työryhmän puheenjohtajana toimii Paavo Koistinen. Työryhmässä on edustettuna potilaiden ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaiden ääni. Lisäksi työryhmässä on vahvaa sosiaali- ja terveydenhuollon osaamista ammattilaisten näkökulmasta. 

Työryhmä toimii neuvoa-antavana tahona Kuluttajaliiton sote-teemoihin keskittyvässä vaikuttamistyössä ja muun muassa potilas- ja asiakaspoliittisen ohjelman valmistelutyössä.

Kuluttajaliiton sote-työryhmän kokoonpano (4/2023) 

 • Paavo Koistinen (pj.)
 • Inger Östergård
 • Jaakko Ojanne
 • Hannu Savolainen
 • Aaro Sahari
 • Birgitta Geust
 • Pentti Mäntynen
 • Keijo Vanhala
 • Esko Teliö
 • Kyllikki Koistinen
 • Eila Sundman
 • Hanna Sykkö
 • Mirja Piispa
 • Marge Miettinen
 • Ritva Heiman
 • Juha Beurling-Pomoell
 • Hanna Manninen
 • Johanna Yliviitala
 • Sirkka Mantere

  Kuluttajaliiton järjestötyöryhmä

  Järjestötyöryhmä on vapaaehtoisista Kuluttajaliiton valtuuston jäsenistä ja varajäsenistä koostuva toimielin, joka osallistuu Kuluttajaliiton paikallistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä järjestölliseen kehittämiseen. Järjestötyöryhmä pitää tiiviisti yhteyttä sekä Kuluttajaliittoon että kuluttajayhdistysten hallituksiin ympäri maan. Samalla ryhmä toimii vahvistavana linkkinä liiton ja kuluttajayhdistysten välillä sekä tukee yhdistyksiä saamaan äänensä kuuluviin.

  Järjestötyöryhmän jäsenet valitsee Kuluttajaliiton valtuusto. Työryhmä perustettiin valtuuston kokouksessa marraskuussa 2020. Tehtäväkuva perustui Satakunnan Kuluttajat ry:n liittokokoukselle tekemään esitykseen.

  Järjestötyöryhmän kokoonpano valtuustokaudella 2022–2024:

  • Anita Reunamo (Satakunnan Kuluttajat)
  • Henri Ruuskanen (Savon Kuluttajat)
  • Irma Saari (Keski-Uudenmaan Kuluttajat)
  • Jarkko Rahkonen (Espoon Valppaat Kuluttajat)
  • Minna Pusa (Keski-Suomen Kuluttajat)
  • Pirjo Hovi-Hairisto (Varsinais-Suomen Kuluttajat)

  Onko sinulla terveisiä järjestötyöryhmälle? Järjestötyöryhmän sihteerinä toimii Kuluttajaliiton järjestökoordinaattori Henna Sahlberg. Lähetä kommentteja ja ehdotuksia: henna.sahlberg@kuluttajaliitto.fi.