Turvallisempia tuotteita kaupan hyllylle

Kuluttajaliiton jäsenenä pääset vaikuttamaan siihen, että kauppojemme hyllyillä myydään entistä turvallisempia tuotteita. Kutsumme jäsenemme toteuttamaan kevään ja kesän aikana yhteistä tarkkailujaksoa yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa. Jokaisen panos on arvokas!

Kuluttajaturvallisuus on arjen sujumisen kannalta olennaista

Voimmeko kuluttajina luottaa siihen, että kauppojen hyllyillä olevat tuotteet ovat käytössä turvallisia? Moni uskoo, että tuotteet ovat viranomaisen tarkastamia kauppaan päätyessään. Kuitenkin vain murto-osa kaupan hyllyillä olevista tuotteista on viranomaisen tarkastamia.

Tuoteturvallisuutta koskeva valvonta on pistokokeenomaista ja riskiperusteista, ja vain harvoissa tuoteryhmissä on nykyisin ennakkovalvontaa. Lisää tietoa kuluttajaturvallisuuden perusperiaatteista löydät webinaaritallenteesta ja webinaarin esitysmateriaalista.

Kutsu Kuluttajaliiton jäsenille

Kuluttajaliiton jäsenenä sinulla on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus edesauttaa tuotteiden turvallisuuden toteutumista. Kuluttajaliitto aloittaa yhteistyön Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kanssa keväällä 2023. Liiton jäsenenä voit ilmoittautua mukaan auttamaan vaarallisten tuotteiden takaisinvetoja koskevassa jälkivalvonnassa.

Osallistumalla vaikutat siihen, ettei vaarallisia tuotteita löydy kauppojen hyllyiltä. Samalla näytämme koko Euroopalle mallia yhteistyöstä valvovan viranomaisen ja toimivan, aktiivisen kuluttajajärjestön välillä.

Näin projekti etenee – ilmoittaudu tarkkailijaksi!

Tukes valitsee kevään mittaan tarkkailuun 3–5 kpl vaarallisiksi todettuja tuotteita. Voit osallistua omien aikataulujesi mukaan yhteen tai useampaan tarkkailujaksoon.

Toimi näin:

  1. Ilmoittaudu mukaan osallistujaksi tämän lomakkeen kautta.
  2. Saat tarkkailujakson aikana tarkemmat ohjeet ja tiedot tarkkailuun valituista tuotteista ja raportointilomakkeen, jonka avulla tarkkailu tehdään. Havainnot raportoidaan nimettömänä.
  3. Tietojen avulla voit katsoa lähialueesi kaupoissa, löytyykö vaaralliseksi todettua tuotetta hyllystä. Tuotteen kuvaaminen on toivottavaa, mutta ei välttämätöntä – tuotteen tunnistaminen onnistuu ilman kuvaakin Tukesin toimittamien tietojen avulla. Voit oman harkintasi mukaan käydä yhdessä tai useammassa kaupassa tarkastamassa tilanteen, ala- tai ylärajaa ei ole asetettu. Tarkkailun toteuttaminen ei vaadi yhteydenpitoa kaupan henkilökunnan kanssa.
  4. Lähetä havaintosi raportointilomakkeen avulla joko sähköisesti tai postitse osoitteeseen Kuluttajaliitto ry, Ritarikatu 1 B, 00170 Helsinki.

Kuluttajaliitto koostaa havainnot ja lähettää tulokset Tukesille tutkittavaksi. Tarkkailijoiden henkilötietoja ei julkaista missään vaiheessa eikä Kuluttajaliitto välitä niitä eteenpäin. Tukes ottaa raporttien pohjalta yhteyttä kauppaan ja ryhtyy selvittämään asiaa. Lisätietoja Tukesin valvontamenettelystä ja -keinoista Tukesin sivuilta. Projektista kootaan raportti, jossa kerrotaan tuloksista.

Toimi yhdessä tai yhteistyössä alueellisen kuluttajayhdistyksen kanssa

Kuluttajayhdistykselle

Olemme iloisia, jos kuluttajayhdistyksenne päättää osallistua tähän tärkeään yhteistyöhön. Voimme kaikki olla mukana parantamassa tuoteturvallisuuden tasoa sekä luomassa parempaa ja turvallisempaa arkea kuluttajille.

Kuluttajayhdistys voi edistää tarkkailua tiedottamalla jäseniään ja innostamalla heitä osallistumaan. Projektiin osallistuvien yhdistysten luottamushenkilöt voivat myös koordinoida yhdistyksen sisällä esimerkiksi kuka vierailee missäkin liikkeessä ja milloin. Aktiiviset yhdistykset on mahdollista ilmoittaa tarkkailun virallisiksi yhteistyökumppaneiksi ja tulla merkityiksi hankkeen loppuraporttiin.

Lisää tietoa kuluttajayhdistysten osallistumismahdollisuuksista: järjestökoordinaattori Henna Sahlberg, henna.sahlberg@kuluttajaliitto.fi, puh. 040 821 0049.

Haluatko suorittaa tarkkailua itsenäisesti?

Voit ilmoittautua tarkkailijaksi myös yksittäisenä Kuluttajaliiton jäsenenä suoraan ilmoittautumislomakkeen kautta. Jos haluat mieluummin koordinoida toimintaa kuluttajayhdistyksen muiden jäsenten kanssa, ota yhteyttä omaan yhdistykseesi tai Kuluttajaliiton järjestökoordinaattoriin (ks. yhteystiedot yllä). Katso lista kuluttajayhdistyksistä täältä.

Lisätiedot ja kysymykset

Tarkkailun käytännön toteutukseen liittyvät asiat

Henna Sahlberg

Järjestökoordinaattori

Tarkkailun teknisestä sisällöstä ja tulosten käsittelystä

Pipsa Korkolainen

Johtava asiantuntija, Tukes

Tiina Vyyryläinen

Vaikuttamistyön päällikkö

Mistä saan tietoa tuoteturvallisuudesta?

Tietoa kuluttajaturvallisuuden perusperiaatteista löydät webinaaritallenteesta ja webinaarin esitysmateriaalista.

Katso myös seuraavat linkit: