Organisaatio

Kuluttajaliiton organisaatio ja eri toimijoiden keskeisimmät tehtävät

Liiton käytännön toimintaa johtaa hallitus

Hallitus johtaa liiton toimintaa ja taloutta. Liiton hallituksen jäseninä on asiantuntijoita eri toimialoilta. Hallituksen tehtävänä on muun muassa panna toimeen liittokokouksen päätökset, huolehtia liiton taloudesta, pitää jäsenluetteloa sekä valita liiton vakinaiset työntekijät. Hallituksen apuna työskentelee liiton toimisto. Hallitus valitaan valtuustokaudeksi.

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja:
Paavo Koistinen

Hallituksen jäsenet:
Marianne Heikkilä
Sirkka Mantere
Petteri Repo
Kristiina Siikala
Mirkku Valkola

Hallituksen yleisvarajäsenet:
1. yleisvarajäsen Maija Ovaska
2. yleisvarajäsen Jenna Päläs

Liittokokous

Kuluttajaliiton ylimpänä päättävänä elimenä toimii liittokokous. Liittokokouksessa äänivaltaisia ovat kuluttajayhdistysten ja muiden varsinaisten jäsenyhdistysten edustajat. Kuluttajaliiton organisaation ylin päättävä elin on liittokokous, jossa valtaa käyttävät liiton varsinaiset jäsenet. Kyseiset jäsenet ovat ympäri Suomea sijaitsevat riippumattomat ja kaikille avoimet kuluttajayhdistykset, jotka lähettävät edustajansa liittokokoukseen. Liiton sääntöjen 8 §:n mukaan varsinainen liittokokous kokoontuu joka toinen vuosi viimeistään marraskuussa. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus.

Valtuusto

Liittokokous valitsee valtuuston, johon valitaan edustajat kuluttajayhdistyksistä. Valtuusto toimii liittokokousten välisenä aikana liiton päättävänä toimielimenä. Valtuusto hyväksyy liiton tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman ja valitsee liiton hallituksen. Valtuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja päättää kuluttajapolitiikan suuntaviivoista.

Liittokokouksessa 12.9.2022 valitut valtuuston jäsenet toimikaudelle 2022–2024.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Yhdistys
Simonen Leena, puheenjohtaja Kiuru Eero Pääkaupunkiseudun Kuluttajat Ry
Savolainen Kari, varapuheenjohtaja Puoskari Arja Pohjois-Karjalan Kuluttajat Ry
Rahkonen Jarkko Rahkonen Marja Espoon Valppaat Kuluttajat Ry
Utriainen Irma   Eteläkärjen Kuluttajat ry Sydspetsens Konsumenter Rf
Liukkonen Kenneth Salo Kari Finlandssvenska Konsumenter Rf
Pöntynen Marja-Liisa Liljander Kaarina Kaakonkulman Kuluttajayhdistys Ry
Koistinen Kyllikki Piirainen Raimo Kainuun Kuluttajat Ry
Pusa Minna Kelander Mika Keski-Suomen Kuluttajat Ry
Vesanto-Lappalainen Anja Saari Irma Keski-Uudenmaan Kuluttajat Ry
Pannimaa-Pätsi Kaisa Ylinen Marjo Kuluttajat – Konsumenterna Ry
Ovaska Maija Nygård Helena Merenkurkun Kuluttajat – Kvarkens Konsumenter Ry
Sulasalmi Reijo Kotila-Martti Hilkka Napapiirin Kuluttajayhdistys Ry
Jääskeläinen Lea Virtanen Tuire Pirkanmaan Kuluttajat Ry
Toivio Anja Kinnunen Taisto Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys Ry
Ruotsalainen Ari Närhi Tarja Pohjois-Pohjanmaan Kuluttajat Ry
Nikula Kimmo Paakkunainen Olavi Päijät-Hämeen Kuluttajat Ry
Oravainen Timo Reunamo Anita Satakunnan Kuluttajat Ry
Ruuskanen Henri Kettunen Saima Savon Kuluttajat Ry
Hovi-Hairisto Pirjo Pikkarainen Marjatta Varsinais-Suomen Kuluttajat Ry
Sykkö Hanna Korkeamäki Maarit Suomen Potilasasiamiehet Ry

Valtuuston puheenjohtajan yhteystiedot:
Leena Simonen, puh. 044 3000 144, leena.simonen@kuluttajaliitto.fi

Rahoitus

Kuluttajaliiton rahoituksesta suurin osa tulee eduskunnan päättämänä valtion budjetista ja osa tulee hankerahoituksesta. STEA-hankkeiden osuus kokonaisrahoituksestamme oli 19 % vuonna 2021. Nykyinen Kuluttajaliitto ei rakenna perustoimintaansa eli kuluttajapoliittista edunvalvontaansa STEA-rahoituksen varaan. Tästä hallituksemme teki päätöksen vuosia sitten. STEA-rahalla työskentelee ainoastaan kaikille avoimeen neuvontaan keskittyviä työntekijöitä.

Kuluttajaliiton saamat avustukset 2022: Työ- ja elinkeinoministeriö 1 322 000 €; Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 197 890 €; Maa- ja metsätalousministeriö 165 015 €; Jäsenmaksutuotot 46 789 €; Muut hankerahoitukset (2 kpl) 25 813 €. Yhteensä 1 757 507 €.