Organisaatio

Kuluttajaliiton organisaatio ja eri toimijoiden keskeisimmät tehtävät

Liiton käytännön toimintaa johtaa hallitus

Hallitus johtaa liiton toimintaa ja taloutta. Liiton hallituksen jäseninä on asiantuntijoita eri toimialoilta. Hallituksen tehtävänä on muun muassa panna toimeen liittokokouksen päätökset, huolehtia liiton taloudesta, pitää jäsenluetteloa sekä valita liiton vakinaiset työntekijät. Hallituksen apuna työskentelee liiton toimisto. Hallitus valitaan valtuustokaudeksi.

Hallituksen kokoonpano

Puheenjohtaja:
Paavo Koistinen

1. varapuheenjohtaja:
Marianne Heikkilä

2. varapuheenjohtaja:
Petteri Repo

Hallituksen jäsenet:
Marianne Heikkilä
Paavo Koistinen
Petteri Repo
Nelli Kuokka
Kristiina Siikala
Mirkku Valkola

Hallituksen yleisvarajäsenet:
1. yleisvarajäsen Kimmo Nikula
2. yleisvarajäsen Marge Miettinen

Liittokokous

Kuluttajaliiton ylimpänä päättävänä elimenä toimii liittokokous. Liittokokouksessa äänivaltaisia ovat kuluttajayhdistysten ja muiden varsinaisten jäsenyhdistysten edustajat. Kuluttajaliiton organisaation ylin päättävä elin on liittokokous, jossa valtaa käyttävät liiton varsinaiset jäsenet. Kyseiset jäsenet ovat ympäri Suomea sijaitsevat riippumattomat ja kaikille avoimet kuluttajayhdistykset, jotka lähettävät edustajansa liittokokoukseen. Liiton sääntöjen 8 §:n mukaan varsinainen liittokokous kokoontuu joka toinen vuosi viimeistään marraskuussa. Liittokokouksen kutsuu koolle hallitus.

Valtuusto

Liittokokous valitsee valtuuston, johon valitaan edustajat kuluttajayhdistyksistä. Valtuusto toimii liittokokousten välisenä aikana liiton päättävänä toimielimenä. Valtuusto hyväksyy liiton tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen sekä talousarvion ja toimintasuunnitelman ja valitsee liiton hallituksen. Valtuusto myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille ja päättää kuluttajapolitiikan suuntaviivoista.

Liittokokouksessa 25.9.2020 valitut valtuuston jäsenet toimikaudelle 2020–2022.

Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Yhdistys
Mantere Sirkka, puheenjohtaja Reunamo Anita Satakunnan Kuluttajat Ry
Savolainen Kari, varapuheenjohtaja Puoskari Arja Pohjois-Karjalan Kuluttajat Ry
Rahkonen Jarkko Rahkonen Marja Espoon Valppaat Kuluttajat Ry
Utriainen Irma Stordell Jouni Eteläkärjen Kuluttajat ry Sydspetsens Konsumenter Rf
Liukkonen Kenneth Salo Kari Finlandssvenska Konsumenter Rf
Pöntynen Marja-Liisa Liljander Kaarina Kaakonkulman Kuluttajayhdistys Ry
Kelander Mika Miettinen Marge Keski-Suomen Kuluttajat Ry
Mäkinen Kaisu Vesanto-Lappalainen Anja Keski-Uudenmaan Kuluttajat Ry
Pannimaa-Pätsi Kaisa Ylinen Marjo Kuluttajat-Konsumenterna Ry
Alasalmi Maija Heiman Ritva Merenkurkun Kuluttajat – Kvarkens Konsumenter Ry
Sulasalmi Reijo   Napapiirin Kuluttajayhdistys Ry
Hyvönen Juha Närhi Tarja Pohjois-Pohjanmaan Kuluttajat Ry
Jääskeläinen Lea Järvensivu Kauko Pirkanmaan Kuluttajat Ry
Toivio Anja Pukki Irma Pohjois-Kymen Kuluttajayhdistys Ry
Nikula Kimmo Paakkunainen Olavi Päijät-Hämeen Kuluttajat Ry
Widing Barbro Roos Irene Pääkaupunkiseudun Kuluttajat Ry
Ruuskanen Henri Kettunen Saima Savon Kuluttajat Ry
Hovi-Hairisto Pirjo Pikkarainen Marjatta Varsinais-Suomen Kuluttajat Ry
Sykkö Hanna Korkeamäki Maarit Suomen Potilasasiamiehet Ry

Rahoitus

Kuluttajaliiton rahoituksesta suurin osa tulee eduskunnan päättämänä valtion budjetista ja osa tulee hankerahoituksesta. STEA-hankkeiden osuus kokonaisrahoituksestamme oli 19 % vuonna 2019. Nykyinen Kuluttajaliitto ei rakenna perustoimintaansa eli kuluttajapoliittista edunvalvontaansa STEA-rahoituksen varaan. Tästä hallituksemme teki päätöksen vuosia sitten. STEA-rahalla työskentelee ainoastaan kaikille avoimeen neuvontaan keskittyviä työntekijöitä.