Kuluttajaparlamentti

Kuluttajaparlamentti oli Kuluttajaliiton koordinoima järjestöjen vaikuttamisfoorumi, joka kokosi vuosittain kymmeniä valtakunnallisia kansalaisjärjestöjä yhteen vaihtuvien teemojen ympärille. Kuluttajaparlamentti edisti kansalaisten asemaa nostamalla esiin erilaisiin palveluihin liittyviä epäkohtia. Keskeisiä teemoja olivat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalaan sekä lapsiin ja nuoriin liittyvät kysymykset. Kuluttajaparlamentin päämääränä oli tehdä yhdessä vaikuttavaa edunvalvontaa toiminnassa mukana olevien järjestöjen ja kuluttajien parhaaksi.

Vuonna 2011 toimintansa aloittaneessa kuluttajaparlamentissa kymmenet valtakunnallisesti merkittävät järjestöt tekivät yhdessä kannanottoja kuluttajapoliittisista aiheista. Kuluttajaparlamentti oli järjestöjen yhteistoimintaa, vaikuttamista ja verkostoitumista.

Foorumissa otettiin vuosien varrella kantaa esimerkiksi alkoholimainonnan täyskieltoon, terveyskeskusten käyntimaksun poistamiseen, lapsiperheiden kotipalvelun sekä mielenterveyspalveluiden parempaan saatavuuteen. Kannanottoja muodostettiin myös verkkoesteettömyydestä, nuorten talousosaamisesta ja asunnottomuudesta.

Kuluttajaparlamentti kokoontui vuosittain täysistuntoon. Täysistuntoon kutsuttiin järjestöjen lisäksi eduskuntapuolueiden edustajia sekä käsiteltävien aiheiden asiantuntijoita. Päämääränä oli saada poliittiset päättäjät tietoisiksi keskeisten järjestöjen kannoista merkittäviin kuluttajapoliittisiin kysymyksiin sekä edistää kuluttajien etua politiikan eri osa-alueilla.

Kuluttajaparlamenttia koskevat kannanotot ja tiedotteet löytyvät tästä linkistä.