Kuluttajaliiton jäsenet ja jäsenyydet

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n varsinaisia jäseniä ovat alueelliset kuluttajayhdistykset eri puolella Suomea sekä muut varsinaiset jäsenyhdistykset. Varsinaiset jäsenet käyttävät äänivaltaa liittokokouksessa ja valitsevat luottamushenkilöt liiton toimielimiin. Lisäksi Kuluttajaliitolla on sekä yhteisötukijäseniä että henkilötukijäseniä.

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry:n toiminnassa on mukana alueellisia kuluttajayhdistyksiä eri puolilta Suomea. Yhdistysten toiminta on paikallisesti omaleimaista ja monimuotoista.

Katso täältä Kuluttajaliittoon kuuluvien kuluttajayhdistyksien yhteystiedot ja tule mukaan sinua lähellä olevan paikallisyhdistyksen toimintaan!

Kuluttajaliiton kunniapuheenjohtaja

Leena Simonen, järjestöneuvos

Kuluttajaliiton kunniajäsenet

Pekka Rinne
Terttu Malin

Marttaliitto ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry

Varsinaisten yhdistysjäsenten ohella Kuluttajaliitolla on yhdistyksiä yhteisötukijäsenenä. Tukijäsenillä ei ole liittokokouksessa äänioikeutta, vaan pelkästään puhe- ja läsnäolo-oikeus. Tällaisia yhdistyksiä ovat:

Agronomiliitto ry
Akava ry
Ammattiliitto Pro ry
De Sjukas Väl ry
Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry
Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry
Eturauhassyöpäpotilaiden tuki ry
Immuunipuutospotilaiden yhdistys ry
Invalidiliitto ry
Kotien Puolesta Keskusliitto ry
Maa- ja Kotitalousnaisten Keskus ry
Potilasliitto Trasek ry
Suomen Amyloidoosiyhdistys ry
Suomen Inkon ry
Suomen Liikenneliitto SuLi ry
Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
Suomen Rautatiematkustajat ry
Sähköherkät ry

Kuluttajaliitto jäsenenä

 • Consumers International 
 • The European Consumer Organisation BEUC 
 • Finnwatch ry 
 • Kuluttajatietoisuuden edistämisyhdistys Kery ry
 • Kulutustutkimuksen seura ry 
 • Marttaliitto ry  
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry  
 • Reilu Kauppa ry 
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry 
 • Suomen potilas- ja asiakasturvallisuusyhdistys SPTY ry
 • Vastuullisen metsänhoidon yhdistys ry 

Hankkeet, joissa Kuluttajaliitto on mukana (suluissa rahoittaja): 

 • Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat -hanke (STEA) 2018-2021 
 • Takuusäätiön ja Marttojen Rahat riittää –hanke (STEA) 2018-2021
 • Learning to be digital consumers/DigiConsumers. How to improve young people’s financial skills in a technologically driven consumer society? (Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen (STN) kulttuuri ja digitalisaatio- (CULT) rahoitus) 2019–2022 
 • BEUCin Consumer PRO –  “Training and other capacity building activities in the EU, Iceland and Norway for consumer organisations and other actors in the consumer policy” (Euroopan komissio) 2019-2020 
 • Lapin yliopiston Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa, (Jaava) –hanke (Business Finlandilta)  
 • Nordic Consumer Testing of Dual Quality and Misleading Branding Strategies (EU) 2020-2021