Historia

Kuluttajaliikkeen juuret

Kuluttajaliiton juuret ulottuvat syvälle suomalaisen yhteiskunnan maaperään. Jo yli sata vuotta sitten maassamme heräili erilaista toimintaa kotitalouksien tueksi. Tärkeitä toimijoita siihen aikaan olivat muun muassa Martat sekä työväenliikkeen naistoimijat, kuten Miina Sillanpää. Myös vuonna 1957 perustettu Kotineuvontaliitto järjesti erilaisia kursseja maanlaajuisesti aina puutarhanhoidosta ruuanlaittoon ja antoi neuvontaa arjen tueksi. 

1960-luvulla Yhdysvaltain silloinen presidentti John F. Kennedy piti historiallisen puheen, jossa hän mainitsi ensimmäistä kertaa kuluttajan keskeiset oikeudet, eli oikeus turvallisuuteen, tietoon, vaihtoehtoihin ja vaikuttamiseen. Tästä puheesta käynnistyi moniin maihin rantautunut kuluttajan oikeuksia ajanut liike. Suomessa muun muassa vuonna 1965 perustettu Kuluttajat-Konsumenterna lähti ajamaan kuluttajien oikeuksien vahvistamista maassamme. Aiemmin perustettu Kotineuvontaliitto muutti nimensä Kuluttajaneuvontaliitoksi vuonna 1979 ja myös tässä järjestössä otettiin ensiaskeleet kuluttajien oikeuksien edunvalvonnassa. 

1960-luku toi Suomeen myös suositun Kuluttaja-lehden, joka nykyisin ilmestyy Kuluttajaliiton omistamana. Kuluttaja-lehden ensimmäisenä julkaisijana aina vuoteen 2013 asti toimi silloinen Kuluttajavirasto.  

Nykyisen Kuluttajaliiton synty

Uusi kehityksen aalto tuli 1990-luvun alussa, kun nykyinen Kuluttajaliitto perustettiin. Puoluepoliittisesti sitoutumattomana järjestönä se jatkoi Kuluttajaneuvontaliiton toimintaa. Samana vuonna perustettiin myös Suomen Potilasliitto ajamaan potilaiden oikeuksia maanlaajuisesti. 

Vuosikymmenten kuluessa nämä toimijat ovat yhdistäneet toimintansa Kuluttajaliittoon. Tästä johtuen nykyisen Kuluttajaliiton perustehtäviin kuuluu sekä yksityisten että julkisten palveluiden käyttäjien, kuten potilaiden, etujen edistäminen.  

Kuluttajaliiton historiikki

Kuluttajaliitto perustettiin riippumattomaksi ja kaikille avoimeksi kuluttajajärjestöksi vuonna 1990. Vuonna 2015 liiton täytettyä 25 vuotta laadittiin esite liiton historian kohokohdista.