Artikel

Hyresgästen har både rättigheter och skyldigheter

Boende

Du blir hyresgäst när du hyr en bostad. Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter.

Den som äger bostaden kallas för hyresvärd. Hyresvärden och hyresgästen gör tillsammans ett avtal, som kallas hyresavtal. Både hyresgästen och hyresvärden ska följa det som står i hyresavtalet.

Som hyresgäst har du rätt att bo och leva i bostaden. Om bostaden är sådan att du inte kan bo i den har du rätt att få ersättningar eller häva hyresavtalet. Att du häver hyresavtalet betyder att du bestämmer att hyresavtalet slutar att gälla genast.

Som hyresgäst ska du betala hyra. Du ska betala hyran varje månad senast på den dag som står i avtalet. Om du inte kan betala hyran ska du genast berätta för hyresvärden om det.

Som hyresgäst ska du sköta om bostaden. Du ska berätta för hyresvärden om det finns fel eller brister i bostaden. Du får inte ändra eller renovera bostaden utan lov.

Hyresgäster ska följa husbolagets ordningsregler. Ordningsreglerna är husets gemensamma regler som alla som bor i huset ska följa.

I ordningsreglerna står det att det ska vara tyst i huset på natten. Den tysta tiden börjar vanligen klockan tio på kvällen och slutar klockan sju på morgonen. Den tiden ska alla som bor i huset låta bli att orsaka buller. Alla som bor i huset ska försöka låta bli att störa varandra också under andra tider på dagen.

Det är oftast förbjudet att röka inne i bostaden. Ibland är det också förbjudet att röka på balkongen. Det är alltid förbjudet att röka i husets gemensamma lokaler, till exempel i trappan.

Som hyresgäst ska du sortera dina sopor på det sätt som sägs i reglerna. De är förbjudet att lämna sopor på golvet i soprummet. Det är också förbjudet att lämna trasiga möbler och elektriska apparater i soprummet.

Som hyresgäst får du använda husets gemensamma lokaler, till exempel bastun och tvättstugan. En del av lokalerna ska du boka på förhand innan du använder dem. Ibland kan det kosta pengar att använda en gemensam lokal.

Hyresvärden kan avsluta hyresavtalet om hyresgästen inte följer det som står i avtalet. Hyresvärden kan också avsluta hyresavtalet om hyresgästen bryter mot husets gemensamma ordningsregler.