Guide

Identifiera nätbedrägerier – utbildningspaket

Bedrägerier

Med hjälp av detta utbildningspaket kan du lära dig mer om nätbedrägerier. När du har genomfört utbildningspaketet känner du de vanligaste bedrägerityperna, kan identifiera
bedrägerier och vet hur du ska agera om du blir bedragen.

Utbildningspaketet kan användas för självstudier eller för utbildning av andra. Paketet får delas vidare till egna nätverk.