Konsumentrådgivning

Rådgivning i boendefrågor (öppen för alla)

OBS! Rådgivningen är undantagsvis stängd torsdagen 30.11.

Konsumentförbundet rf erbjuder rådgivning som är öppen för alla i boendefrågor på tisdagar kl. 9–12 och torsdagar kl. 12–15 på nummer 09 454 22 160 (msa/lna). 

Vi ger rådgivning: 

  • Gällande hyresförhållanden åt både hyresvärd samt hyresgäst 
  • I förhållanden mellan husbolag och aktionär åt aktionären 
  • I bostadsrätts- samt delägarboende åt den boende 
  • I fastighets- samt bostadsköp 

Rådgivning i patientens rättigheter (öppen för alla, endast på finska)

Konsumentförbundet rf erbjuder rådgivning som är öppen för alla i patienters och social- och hälsovårdens klienters rättigheter på måndagar kl. 9–11 och 13–15 på nummer 09 454 22 150 (msa/lna).

Konsumentrådgivning för medlemmar

Vi erbjuder våra medlemmar rådgivning i konsumentfrågor per e-post. Skicka din fråga som meddelande eller lämna ringbud: info@kuluttajaliitto.fi. Skriv dina medlemsuppgifter i meddelandet. 

Konsumentrådgivningen hjälper och stöder dig med utmaningar och problem i vardagen. Vi ger råd i olika konsumentfrågor, kring konsumentens rättigheter och konsumentskydd. Vi hjälper till med råd hur man gör en reklamation, med uppkomna problem vid köp av varor eller tjänster samt kring hyresbostadsfrågor.