Konsumentrådgivning – bara för medlemmar

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet rf erbjuder nu svenskspråkig konsumentrådgivning åt sina medlemmar.

Rådgivning ges fr.o.m den 20.4 på numret 09 454 22160 (lna/msa), tisdagar mellan 12–13 och torsdagar mellan 18–19.

Konsumentrådgivningen hjälper och stöder dig med utmaningar och problem i vardagen. Vi ger råd i olika konsumentfrågor, kring konsumentens rättigheter och konsumentskydd. Vi hjälper till med råd hur man gör en reklamation, med uppkomna problem vid köp av varor eller tjänster samt kring hyresbostadsfrågor.

Försöket med rådgivningen pågår till slutet av år 2021. Rådgivningen sköts av Annica Granvik som har en lång erfarenhet av konsumenträttsrådgivning. Annicas modersmål är svenska.