Artikel

Säga upp ett hyresavtal och flytta bort från hyresbostaden

Boende

Vill du flytta bort från din hyresbostad? Läs först ditt hyresavtal för att se efter om hyresavtalet är tidsbestämt eller om det gäller tills vidare.

Om ditt hyresavtal är tidsbestämt gäller det ända fram till det datum som står på avtalet. Då kan du inte säga upp avtalet tidigare. Att säga upp hyresavtalet betyder att du bestämmer att avtalet slutar att gälla och berättar om det för hyresvärden.

Ibland är det möjligt att säga upp ett tidsbestämt hyresavtal tidigare, men då måste du vanligen betala en ersättning till hyresvärden.

Om ditt hyresavtal gäller tills vidare kan du säga upp det när du vill. Skriv ett meddelande till hyresvärden där det står att du säger upp avtalet. Då slutar hyresavtalet att gälla efter uppsägningstiden. Uppsägningstiden räknas från slutet av den månad när du säger upp hyresavtalet till den dag då avtalet slutar att gälla. Uppsägningstiden är ofta minst en månad lång. Du ska betala hyra också under uppsägningstiden.

Du ska tömma och städa bostaden senast på flyttningsdagen. Flyttningsdagen kan stå i hyresavtalet. Om det inte står någonting om flyttningsdagen i hyresavtalet, är flyttningsdagen den första vardagen efter den dag då hyresavtalet slutar gälla.
Om hyresavtalet slutat gälla till exempel på fredag den 30 april, är flyttningsdagen måndag den 3 maj.

När du flyttar från bostaden ska du kontrollera bostadens skick tillsammans med hyresvärden.

Om du har städat bostaden dåligt kan hyresvärden kräva att du betalar en ersättning. Hyresvärden kan också kräva att få ersättning om du skadat bostaden på något sätt. Hyresvärden får inte kräva ersättning för normalt slitage. Till exempel små skråmor i golvet är normalt slitage.

Om hyresvärden godkänner bostadens skick får hyresvärden inte kräva ersättningar av dig senare.

När hyresavtalet träder i kraft ska du som hyresgäst vanligen betala en hyresgaranti till hyresvärden. Hyresgarantin är en summa pengar du betalar på förhand och hyresvärden sparar under den tid du bor i bostaden. Om du har betalat en hyresgaranti får du vanligen pengarna tillbaka när du flyttar bort.

Du får hyresgarantin tillbaka om

  • du har skött bra om bostaden
  • du har städat bostaden innan du flyttar bort
  • du har gett bostadens nycklar tillbaka till hyresvärden
  • du har betalat alla hyror och andra avgifter för bostaden.

Om du inte har gjort allt detta kan hyresvärden behålla hela hyresgarantin eller en del av den.

Hyresvärden ska betala hyresgarantin tillbaka till dig genast när hen kontrollerat bostaden.