Artikkeli

Tietoisku: Terveydenhuollon maksukatto

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Julkisen terveydenhuollon maksuissa on raja sille, paljonko maksuja joutuu maksamaan itse kalenterivuoden aikana. Asiakasmaksukatto, tai tutummin maksukatto, on summa, jonka korkeintaan maksat itse julkisista terveydenhuollon palveluista vuosittain.

Vuonna 2023 maksukatto on 692 euroa. Maksukatolle tehdään indeksitarkistus joka toinen vuosi.

Mikä kerryttää maksukattoa? 

Esimerkiksi seuraavat maksut kerryttävät maksukattoa:

 • Terveyskeskuksen lääkäripalvelujen maksut
 • Sairaalan poliklinikkamaksut
 • Fysioterapian maksut
 • Sarjahoidon maksut
 • Päiväkirurgian maksut
 • Suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut (hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta)
 • Tilapäisen kotisairaanhoidon ja kotisairaalan maksut
 • Toimeentulotuella maksetut maksut
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut 

Maksukaton kertyminen ei ole sidoksissa vain omaan hyvinvointialueeseen, vaan sitä kertyy myös muiden hyvinvointialueiden perimistä maksuista.

Mitkä maksut eivät kerrytä maksukattoa?

Maksukattoa ei sen sijaan kerry seuraavista maksuista:

 • sairaankuljetus lääkärintodistus
 • yksityislääkärin lähetteellä tehty laboratorio- ja kuvantamistutkimus
 • sosiaalihuollon palvelut (lukuun ottamatta lyhytaikaista laitospalvelua)
 • tulosidonnaiset palvelut
 • palvelusetelin omavastuu
 • kuljetuspalvelujen omavastuu
 • täysin yksityiset palvelut, joiden järjestämisestä hyvinvointialue ei vastaa

Laskuun on aina erikseen merkitty, jos lasku kerryttää maksukattoa.

Mitä tapahtuu, kun maksukatto on täynnä?

Kun maksukatto on täynnä, maksukaton piiriin kuuluvat maksut ovat pääsääntöisesti maksuttomia vuoden loppuun asti. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta tai laitospalvelusta peritään kuitenkin maksukaton täyttymisen jälkeenkin maksu, joka on enintään 22,80 euroa hoitopäivältä.

Mitä asiakkaan tulee itse tehdä maksukaton suhteen?

Asiakkaan tulee seurata maksukaton täyttymistä itse. Kun maksukatto on täynnä, on asiakkaan otettava yhteyttä hänen hyvinvointialueeseensa. Tarvittavat yhteystiedot löytyvät laskulta.

Jos asiakas on maksanut liikaa julkisen terveydenhuollon maksuja, on asiakkaalla oikeus saada ylimääräisenä maksetut maksut takaisin. Vaatimus tästä tulee tehdä maksukaton täyttymistä seuraavan kalenterivuoden aikana. Eli jos asiakas maksaa liikaa maksuja esimerkiksi vuonna 2023, tulisi takaisinmaksuvaatimus tehdä vuoden 2024 aikana.

Lähteet:

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992

Sosiaali- ja terveysministeriö – Terveydenhuollon maksukatto (Tiedot haettu 27.07.2023)