Artikkeli

Sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisupäätöksiä

Sosiaali- ja terveyspalvelut

On tärkeää, että tietoa aiemmista oikeuskäytäntöön perustuvista sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuista on kaikkien saatavilla – ymmärrettävässä muodossa.

Kuluttajaliitto pyrkii edistämään kuluttajien ja julkisten palveluiden käyttäjien tasavertaista asemaa kokoamalla tälle sivulle ratkaisukäytäntöjä erilaisiin kuluttajia, potilaita ja julkisten palveluiden käyttäjiä koskeviin kysymyksiin.

Ensimmäiset kaksi tapausta ovat tuoreita sosiaali- ja terveydenhuoltosektoriin kohdistuvia kuluttaja-asiamiehen ratkaisuja. Kuluttaja-asiamiehen ratkaisuja pidetään yleisesti ottaen merkityksellisinä. Kuluttaja-asiamies valvoo kuluttajansuojalain noudattamista ja hän voi puuttua oma-aloitteisesti havaitsemiinsa ongelmiin.

Luontaistuotteiden puhelinmyynti

Luontaistuotteiden puhelinmyynnissä tulee huomioida sopimusehtojen selkeys, kuluttajien ikä ja terveydentila

Yritys myi puhelimitse luontaistuotteita. Kuluttajalle kerrottiin puhelimessa, että sitoutuessaan sopimukseen hän tilaa kertaluonteisen tutustumispaketin. Kuluttajalle ei kerrottu selkeästi, että tilatessaan tutustumispaketin, kuluttaja sitoutuu kuitenkin toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen, eli jatkuvaan sopimukseen.

Kuluttaja-asiamies totesi, että tämä menettely oli kuluttajansuojalain vastaista. Tuotetta ei voi kuvata tutustumispaketiksi, jos kuluttajalta edellytetään aktiivisia toimia, jotta tilaus ei jatkuisi. Myyntipuheluissa korostettiin kuitenkin tuotetta kertatilauksena, mikä johti kuluttajaa harhaan.

Puhelinmyynnissä ei huomioitu myöskään kuluttajien ikää ja terveydentilaa, minkä takia kaikki kuluttajat eivät ymmärtäneet, että he sitoutuivat puhelimessa jatkuvaan sopimukseen. Yritys ei noudattanut puhelinmyyntialan käytänteitä, joissa ohjeistetaan huomioimaan kuluttajien ikä. Jos kuluttajien väsymystä, sairautta tai vanhuuden heikkoutta käytetään hyväksi myyntitilanteessa, on kyseessä aggressiivinen menettely, mikä on kiellettyä.

Yritys sitoutui muuttamaan menettelyään kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Lähde

Diaarinumero: KKV/521/14.08.01.05/2020 Päivämäärä: 26.3.2021

Hammashoitoyrityksen kutsukirjeet hammaslääkäriin

Hammashoitoyrityksen kutsukirjeet olivat harhaanjohtavia

Hammashoitoyritys lähetti asiakkailleen kirjeen, jossa asiakas kutsuttiin hammaslääkärikäynnille. Kirjeessä tuotiin esiin, että henkilölle oli varattu hammashoitoaika. Jos aika ei olisi sopiva, asiakas voisi perua tai siirtää hänelle varatun hoitoajan.

Kuluttaja-asiamies totesi, että kutsukirje ohjasi kuluttajia harhaan. Kirjeen sanamuodot antoivat kuvan, että jos kuluttaja ei peru tai siirrä aikaa, kuluttajalle voi tulla tästä seuraamuksia. Kuluttajalle ei kuitenkaan tullut seuraamuksia, vaikka hän ei peruuttanut kyseistä kirjeessä mainittua hoitoaikaa. Tätä asiaa yritys ei kertonut asiakkaalle kutsukirjeessä.

Kuluttaja-asiamies totesi myös, että hammashoitoyritys ei kertonut kirjeessä, että ajan peruminen yrityksen ajanvarauspuhelinnumerossa oli kuluttajalle maksullista. Kirjeen ohjeistuksen noudattamisesta seurasi siis kustannuksia ja tämän olisi tullut ilmetä kirjeestä. Silloin, kun yritys sopii kuluttajan kanssa kirjeitse tapahtuvasta kutsujärjestelmästä, yrityksen vastuulla on varmistaa, että kuluttaja ymmärtää mihin hän antaa suostumuksensa.

Kun asia tuli kuluttaja-asiamiehen toimistossa vireille, hammashoitoyritys luopui kutsukirjeen lähettämisestä.

Lähde

Diaarinumero: KKV/1507/14.08.01.05/2020 Päivämäärä: 25.3.2021