Palvelun tulee olla sovitun kaltainen. Jos tilaaja havaitsee palvelussa virheen, hänen on ilmoitettava siitä mahdollisimman pian palvelun suorittajalle. Virheen perusteella tilaajalla on oikeus tilanteesta riippuen muun muassa vaatia virheen oikaisemista tai hinnan alentamista, jos virhettä ei saada korjattua. 

Mikä on palvelun virhe?

Palvelussa voi olla virhe, jos se ei ole seuraavan listan mukainen:

 1. Palvelun tulee olla sovitun kaltainen.
 2. Se on suoritettava huolellisesti ja ammattitaitoisesti ja sen tulee olla sellainen, mitä tilaajalla on kyseiseltä palvelulta yleensä syytä odottaa.
 3. Materiaalien tulee olla tavanomaista hyvää laatua, jos ei ole sovittu toisin.
 4. Palvelun on vastattava markkinoinnissa annettuja tietoja.
 5. Palveluntarjoajan on hankittava tarvittavat varaosat ja tarvikkeet, jos toisin ei ole sovittu.
 6. Tilaajan etu on huomioitu palvelua suoritettaessa (esim. ei ole aiheutettu tarpeettomia kuluja ja palveluun liittyvistä tärkeistä asioista on kerrottu tilaajalle).

Virheiden havaitseminen

Tilaajan on ilmoitettava havaitsemastaan virheestä palvelun suorittajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän huomasi tai hänen olisi pitänyt huomata virheen. Jos virheilmoitusta ei tehdä ajoissa, virheeseen ei voi vedota.

Virheen perusteella tilaajalla on oikeus:

 1. pidättyä maksusta
 2. saada korvausta virheen aiheuttamasta vahingosta
 3. vaatia virheen oikaisemista (esim. uusi korjaus)
 4. vaatia hinnan alentamista, jos virhettä ei saada korjattua tai
 5. purkaa sopimus, jos virhe on olennainen.

Kuluttajalla on oikeus myös korjauttaa virhe ulkopuolisella ja veloittaa kohtuulliset kustannukset palveluntarjoajalta.