Artikkeli

Palvelun viivästyminen

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Yleensä asiakas saa ostamansa palvelun heti tai sovittuna aikana. Joissain tilanteissa kuluttaja voi kuitenkin joutua odottamaan ostamaansa palvelua hyvinkin pitkään. Tällöin hän voi tilanteesta riippuen esimerkiksi purkaa sopimuksen tai vaatia vahingonkorvausta.

Palvelu on saatettava loppuun sovittuna aikana tai jos aikaa ei ole sovittu, kohtuullisessa ajassa. Jos palvelu viivästyy, tilaaja voi

  1. pidättyä maksusta
  2. vaatia sopimuksen täyttämistä
  3. saada korvausta viivästyksen aiheuttamista vahingoista
  4. purkaa sopimuksen, jos viivästys on olennainen.

Jos tilaaja on antanut palveluntarjoajalle kohtuullisen lisäajan, hän saa purkaa sopimuksen lisäajan päätyttyä. Jos lisäaikaa ei ole annettu, tilaaja saa purkaa sopimuksen kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun hän on vaatinut palveluksen suorittamista loppuun.