Artikkeli

Tietoisku: Mitä tehdä, jos rahat eivät riitä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuihin?

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Useimmista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista veloitetaan asiakkaalta asiakasmaksu.  Asiakasmaksu voi olla sama kaikille asiakkaille, eli tasasuuruinen, tai se voi olla riippuvainen asiakkaan tuloista. Useat terveydenhuollon maksut ovat tasasuuruisia, kun taas monet sosiaalihuollon maksut määräytyvät asiakkaan tulojen mukaan.  

Riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jokaisen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan perusoikeus. Näin säädetään perustuslaissa. Palveluista perittävät asiakasmaksut eivät saa siirtää palveluita niitä tarvitsevien ulottumattomiin.

Asiakasmaksuihin liittyvät taloudelliset haasteet ovat kuitenkin yleisiä: ulosotossa on vuosittain noin 500 000 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksua. 

Mitä hyvinvointialue voi tehdä, jos asiakkaan rahat eivät riitä asiakasmaksun maksamiseen?

Hyvinvointialueiden vastuulla on esimerkiksi vanhusten hoito sekä terveyskeskusten ja paloasemien toiminta. Hyvinvointialue on velvoitettu alentamaan asiakkaan tulojen mukaan määräytyviä asiakasmaksuja ja sosiaalihuollon maksuja, jos maksun periminen vaarantaa asiakkaan tai hänen perheensä toimeentulon tai asiakkaan lakisääteisen elatusvelvollisuuden toteutumisen. Hyvinvointialue voi myös jättää maksun kokonaan perimättä.  

Laki ei sen sijaan velvoita hyvinvointialuetta alentamaan tasasuuruisia maksuja. Hyvinvointialue voi kuitenkin tehdä päätöksen tasasuuruisten maksujen alentamisesta. Käytännöt vaihtelevat hyvinvointialueittain. 

Hyvinvointialueen on annettava asiakkaalle tietoa asiakkaan maksun alentamisesta tai perimättä jättämisestä viimeistään laskun mukana. Hyvinvointialueen tulee osoittaa selkeästi ja ymmärrettävästi taho, jonka tehtävänä on neuvoa asiakasta asiakasmaksujen alentamista koskevissa asioissa. 

Miten asiakas voi hakea asiakasmaksun alentamista? 

Asiakasmaksujen alentamisen hakemiselle ei ole säädetty laissa edellytyksiä. Asiakas voi siis asiakasmaksun alentamista aina silloin, kun maksu aiheuttaa taloudellisia haasteita.  

Asiakkaan täytyy itse täyttää hakemus hyvinvointialueelle asiakasmaksun alentamiseksi. Hakemuslomakkeessa vaaditaan yleensä yksityiskohtaista tietoa asiakkaan ja hänen mahdollisen puolisonsa taloudellisesta tilanteesta. 

Hakemuslomakkeet vaihtelevat hyvinvointialueittain. Useimmilla hyvinvointialueilla hakemuslomake löytyy Internetistä.