Artikkeli

Markkinointi ja mainonta

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Kuluttajille suunnattua markkinointia sääntelee kuluttajansuojalaki. Lailla pyritään ehkäisemään kuluttajiin kohdistuvaa epäasiallista markkinointia ja velvoittamaan yrittäjiä antamaan kuluttajalle riittävästi olennaisia ja oikeita tietoja kuluttajien tekemien valintojen tueksi.

Kuluttajansuojalain mukaan markkinoinnin pitää olla tunnistettavaa. Siitä pitää käydä ilmi sen kaupallinen tarkoitus ja kenen lukuun se toteutetaan. Tunnistettavuuden vaatimus koskee kaikkia markkinoinnin kanavia ja muotoja, myös sosiaalista mediaa. Kaikenlainen piilomainonta on kiellettyä.

Markkinointi ei saa myöskään olla hyvän tavan vastaista eikä kuluttajien kannalta sopimatonta. Mainonta ei saa olla totuudenvastaista eikä harhauttavaa. Markkinoinnissa ei saa jättää olennaisia tietoja antamatta. Markkinoinnissa ei myöskään saa käyttää aggressiivisia menettelyjä.

Markkinoinnin lainmukaisuutta valvoo Kuluttaja-asiamies.