Artikkeli

Markkinointi ja mainonta: Hyvän tavan vastaisuus, sopimattomuus ja aggressiivisuus

Ostaminen ja kuluttajansuoja

Markkinointi ei saa olla hyvän tavan vastaista, siinä ei saa menetellä sopimattomasti eikä käyttää aggressiivisia menettelyjä. Kuluttajan ei tarvitse maksaa, palauttaa tai säilyttää tavaraa, jota hän ei ole tilannut. 

Hyvän tavan vastainen markkinointi

Markkinointia pidetään hyvän tavan vastaisena, jos

  1. se loukkaa ihmisarvoa tai uskonnollista tai poliittista vakaumusta
  2. siinä esiintyy sukupuoleen, ikään, etniseen alkuperään, kieleen, terveydentilaan, seksuaaliseen suuntautumiseen ym. perustuvaa syrjintää
  3. siinä suhtaudutaan hyväksyvästi vaaralliseen toimintaan ilman markkinoitavaan hyödykkeeseen liittyvää asiallista perustetta.

Sopimaton markkinointi

Menettelyä pidetään sopimattomana, jos se on

  1. elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksytyn asianmukaisen tavan vastainen
  2. omiaan heikentämään kuluttajan kykyä tehdä perusteltu päätös (esim. osto- tai valintapäätös)Tällaista menettelyä on muun muassa markkinoinnin tunnistamattomuus tai harhaanjohtavuusvalheellisen alennushinnan ilmoittaminen ja olennaisten tietojen antamatta jättäminen.

Jos markkinointia suunnataan tietylle kuluttajaryhmälle, kuten lapsille, sen sopimattomuutta arvioidaan tämän ryhmän näkökulmasta. 

Aggressiivinen markkinointi

Aggressiivisena pidetään esimerkiksi

  1. häirintää, pakottamista tai vastaavaa painostamista, joka voi saada kuluttajan tekemään ostopäätöksen, jota hän ei olisi ilman painostamista tehnyt
  2. uhkaavaa tai halventavaa kieltä
  3. tilannetta, jossa hankaloitetaan kuluttajan oikeuksien käyttämistä.

Kuluttajalle ei saa lähettää tuotteita tilaamatta, jos kuluttajaa samalla vaaditaan palauttamaan tai säilyttämään tuotteen, jos hän ei maksa tuotetta. Jos tuotteita kuitenkin lähetetään kuluttajille ilman tilausta, kuluttaja saa pitää tuotteet eikä hänen tarvitse maksaa, palauttaa tai säilyttää tavaraa.