Artikkeli

Maksuhäiriömerkintä

Talous

Luottotietorekisterin tarkoitus on antaa tietoa henkilön taloudellisesta tilanteesta sekä hänen kyvyistään selvitä sitoumuksistaan. Luottotietoyhtiö lähettää velalliselle tiedon ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä. Pelkästään laskun maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietoihin.

Käräjäoikeuden riidaton velkomustuomio ja yksipuolinen tuomio

Maksuhäiriömerkinnän säilytysaika kolme vuotta. Aika lyhenee 2 vuoteen, jos lasku maksetaan eikä luottotiedoissa muita merkintöjä. Aika pitenee neljään vuoteen, jos säilytysaikana tulee uusia maksuhäiriömerkintöjä.

Ulosottoviranomaisen toteama varattomuus

  1. Maksuhäiriömerkinnän säilytysaika kolme vuotta. Aika lyhenee 2 vuoteen, jos lasku maksetaan eikä luottotiedoissa muita merkintöjä. Aika pitenee neljään vuoteen, jos säilytysaikana tulee uusia maksuhäiriömerkintöjä.
  2. Suppeassa ulosotossa merkintä poistuu heti, kun lasku on maksettu.
  3. Pitkäaikaisesta ulosotosta merkintä poistuu, kun ulosottomies on velallisen pyynnöstä ilmoittanut ulosoton päättyneen (esim. tilanteessa, jossa velka on maksettu kokonaan). Pitkäaikaisessa ulosotossa velalliselta on ulosmitattu toistuvaistuloa yhteensä vähintään 18 kuukaudelta edeltäneen kahden vuoden aikana.

Velkajärjestely

Maksuhäiriömerkintä poistuu maksuohjelman päättyessä.

Luotonantajan ilmoitus

Luotonantaja voi myös ilmoittaa kulutusluottoa koskevan maksuhäiriön suoraan luottotietorekisteriin
(esim. osamaksukauppa tai luottokorttilasku). Ilmoituksen edellytyksenä on, että maksu on viivästynyt enemmän kuin 60 päivää ja maksukehotus on lähetetty vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä ja maksukehotuksessa on mainittu maksuhäiriömerkinnän mahdollisuudesta. Tällaisissa tilanteissa maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on kaksi vuotta.

Velkaa koskevat maksuhäiriömerkinnät poistuvat, kun sellainen velka, jonka vanhenemisaika on 15 tai 20 vuotta on vanhentunut lopullisesti. Velallisen on itse pyydettävä merkinnän poistamista.

Ulosottokelpoiset laskut

Maksuhäiriömerkinnän poistuminen ei koske suoraan ulosottokelpoisia maksuja, jotka vanhenevat yleensä viidessä vuodessa. Suoraan ulosottokelpoisen maksun laiminlyönnistä seuraa maksuhäiriömerkintä vasta, jos asiakkaalta ei saada velkaa perityksi ulosotossakaan.

Omien luottotietojen tarkistaminen

Yksityishenkilöiden luottotietoja rekisteröivät Suomen Asiakastieto Oy sekä Bisnode Finland Oy (Soliditet-henkilöluottotietorekisteri).

Lain mukaan omat luottotiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa. Tarkastusoikeutta voi käyttää esimerkiksi tilaamalla oman luottotietoraportin Suomen Asiakastiedon verkkosivuilta tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen kirjeitse Suomen Asiakastietoon. Bisnode Finlandilta omat luottotiedot voi tarkastaa vapaaehtoisella hakemuksella (kirje tai faksi).

Maksuhäiriömerkinnän saanut asiakas voi pyytää, että luottotietorekisteriin merkitään tieto velan maksamisesta sekä velkaantumisen syistä (esim. takaus).