Artikkeli

Maksuhäiriömerkintä

Talous

Luottotietorekisterin tarkoitus on antaa tietoa henkilön taloudellisesta tilanteesta sekä hänen kyvyistään selvitä sitoumuksistaan. Luottotietoyhtiö lähettää velalliselle tiedon ensimmäisestä maksuhäiriömerkinnästä. Pelkästään laskun maksun myöhästyminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää luottotietoihin.

Käräjäoikeuden riidaton velkomustuomio ja yksipuolinen tuomio

Maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on kolme vuotta. Joulukuun 2022 alusta alkaen maksuhäiriömerkintä kuitenkin poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta. Tällöin jokainen maksuhäiriömerkintä on itsenäinen ja uusi maksuhäiriömerkintä ei pidennä muiden maksuhäiriömerkintöjen kestoa kuten ennen.

Ulosottoviranomaisen toteama varattomuus

  1. Maksuhäiriömerkinnän pääsääntöinen säilytysaika on kolme vuotta. Myös tämä maksuhäiriömerkintä poistuu kuukauden kuluessa siitä, kun luottotietoyritykset ovat saaneet tiedon maksun suorittamisesta.
  2. Suppeassa ulosotossa merkintä poistuu heti, kun lasku on maksettu.
  3. Pitkäaikaisesta ulosotosta merkintä poistuu, kun ulosottomies on velallisen pyynnöstä ilmoittanut ulosoton päättyneen (esim. tilanteessa, jossa velka on maksettu kokonaan). Pitkäaikaisessa ulosotossa velalliselta on ulosmitattu toistuvaistuloa yhteensä vähintään 18 kuukaudelta edeltäneen kahden vuoden aikana.

Velkajärjestely

Maksuhäiriömerkintä poistuu maksuohjelman päättyessä.

Luotonantajan ilmoitus

Luotonantaja voi myös ilmoittaa kulutusluottoa koskevan maksuhäiriön suoraan luottotietorekisteriin
(esim. osamaksukauppa tai luottokorttilasku). Ilmoituksen edellytyksenä on, että maksu on viivästynyt enemmän kuin 60 päivää ja maksukehotus on lähetetty vähintään 21 päivää ennen maksuhäiriön rekisteröintiä ja maksukehotuksessa on mainittu maksuhäiriömerkinnän mahdollisuudesta. Tällaisissa tilanteissa maksuhäiriömerkinnän säilytysaika on kaksi vuotta.

Velkaa koskevat maksuhäiriömerkinnät poistuvat, kun sellainen velka, jonka vanhenemisaika on 15 tai 20 vuotta on vanhentunut lopullisesti. Velallisen on itse pyydettävä merkinnän poistamista.

Ulosottokelpoiset laskut

Maksuhäiriömerkinnän poistuminen ei koske suoraan ulosottokelpoisia maksuja, jotka vanhenevat yleensä viidessä vuodessa. Suoraan ulosottokelpoisen maksun laiminlyönnistä seuraa maksuhäiriömerkintä vasta, jos asiakkaalta ei saada velkaa perityksi ulosotossakaan.

Omien luottotietojen tarkistaminen

Yksityishenkilöiden luottotietoja rekisteröivät Suomen Asiakastieto Oy sekä Dun & Bradstreet Oy (ent. Bisnode Oy).

Lain mukaan omat luottotiedot voi tarkistaa maksutta kerran vuodessa. Tarkastusoikeutta voi käyttää esimerkiksi tilaamalla oman luottotietoraportin Suomen Asiakastiedon verkkosivuilta tai lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen kirjeitse Suomen Asiakastietoon. Dun & Bradstreet Finlandilta omat luottotiedot voi tarkistaa suoraan verkkopalvelusta henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella tunnistautumalla.

Maksuhäiriömerkinnän saanut asiakas voi pyytää, että luottotietorekisteriin merkitään tieto velkaantumisen syistä (esim. takaus).