Artikkeli

Lapset ja rahankäyttö

Oman talouden hallinta

Ihminen oppii asenteita ja suhtautumista rahaan varhaislapsuudesta asti. Jo hyvin pienet lapset tunnistavat tuotemerkkejä ja kuluttajaksi kehittyminen alkaa ennen kouluikää. Kuluttajataitojen opettaminen kannattaa aloittaa varhain, sillä lapsiin kohdistuva markkinointi on voimakasta ja ikäryhmän medialukutaidot puolestaan vielä kehittymässä.

Vanhempien arkisilla kulutusvalinnoilla on suuri vaikutus lapsen asennoitumiseen rahankäyttöön. Lapsen kanssa kannattaa keskustella arkipäiväisistä talouteen liittyvistä asioista. Käytännön harjoittelu on kaiken A ja O rahaan tutustuessa. Oppimiseen on hyvä yhdistää lapsen omia tekoja, koska silloin kokemuksesta tulee mahdollisimman vaikuttava. Esimerkiksi säännöllisen viikkorahan avulla lapsi voi opetella säästämistä ja asettaa itselleen tavoitteita. Lapselle kehittyy ymmärrys rahan arvosta erilaisten ostotapahtumien kautta.

Lue lisää

Ongelmia asumisessa? Tuottaako taloyhtiösi päänvaivaa?

Kuluttajan lakineuvonta auttaa myös asumisen ongelmatilanteissa. Hanki itsellesi lakineuvontaa vain 15 eurolla vuodessa!

Lue lisää