Artikkeli

Kuluttajan ostovoima ja kansantalous

Oman talouden hallinta

Ostovoimalla tarkoitetaan sitä, kuinka paljon hyödykkeitä käytettävissä olevalla varallisuudella voi ostaa. Kuluttajan ostovoima laskee, jos esimerkiksi kuluttajahinnat nousevat, mutta tulot pysyvät ennallaan. Ostovoiman lasku ei siis välttämättä liity tulojen laskuun, vaan se voi olla myös inflaation seurausta.

Kansantalouden näkökulmasta rahalla on monta tehtävää. Se toimii muun muassa maksuvälineenä, valuuttana, arvon mittarina, arvon säilyttäjänä ja omaisuuden muotona.

Jos olet palkansaaja, saat tehdyistä töistä korvauksen rahallisena korvauksena eli palkkana. Palkan suuruudesta riippuu, kuinka suuren osan tuloista voit käyttää kulutukseen eli tavaroiden ja palvelujen ostoon ja kuinka suuren osan voit siirtää säästöön tulevaa tarvetta varten.

Kotitalouden tulot voivat palkan sijaan muodostua myös esimerkiksi erilaisista tulonsiirroista.

Suosittu Kuluttaja-lehti edulliseen etuhintaan

Kuluttaja-lehden ja laajan testipankin avulla voit tehdä parempia valintoja arjessasi. Kuluttajaliiton jäsenenä saat tilattua lehden etuhintaan. Lisäksi saat käyttöösi kuluttajan lakineuvonnan.

Lue lisää!