Artikkeli

Hammaslääkäripalvelujen hinnoissa merkittäviä eroja

Hintavertailut

Lue tiedote

Voit suurentaa PDF-tiedoston tekstejä klikkaamalla avatun tiedoston yläreunassa olevaa plus-painiketta (Zoom in).

Taulukoihin on päivitetty 11.1.2022 seuraavat tiedot:

  • Lisätty vertailun aineistoon seuraavan toimijan hintatiedot: Hammaslääkäri Tuomo Nalli, Tampere
  • Hintatietoja on päivitetty seuraavasti:
    • tarkennettu Coronarian toimenpiteiden SAA02 ja SDA03 hinnat (hammaslääkäri ja suuhygienisti)
    • korjattu Coronaria Kalevankadun hintatiedot.

Yksityisten hammasklinikoiden hinnoissa jopa yli 200 euron eroja, myös paikalliset hintaerot voivat olla suuria

Kuluttajaliitto vertaili yksityisten hammaslääkärien hintoja lähes 50 paikkakunnalla.

Kuluttajaliiton laajasta selvityksestä käy ilmi, että hammaslääkäripalvelujen hinnoissa on merkittävää vaihtelua Suomen kaupunkien ja kuntien välillä.

Kuluttajaliitto kokosi tietoja hammaslääkäripalveluja tarjoavien yritysten hinnoista kaikkiaan 47 kunnassa ja kaupungissa. Selvitystä varten kerättiin hintatietoja hammaslääkärin ja suuhygienistin toimenpiteistä. Tiedot kerättiin syys–lokakuussa 2021.

Noin puolella tarkastelluista hammaslääkärin ja suuhygienistin toimenpiteistä hintaero halvimman ja kalleimman välillä on vähintään kaksinkertainen, useilla moninkertainen.
Selvityksen hintatiedot ovat tavallisen hammaslääkärin hintoja, ja ne on ilmoitettu ennen Kela-korvauksen vähentämistä. Jos paikkakunnalla on useampi saman palveluntarjoajan toimipiste, ilmoitetut hinnat ovat palveluntarjoajien keskihintoja.

Hintojen tarkastelussa on huomioitava, että hinta voi muuttua molempiin suuntiin toimenpiteen vaativuuden mukaan, ja että lopullinen hinta määräytyy aina asiantuntijan kliiniseen arvioon perustuvien toimenpiteiden mukaan.

Suurimmat hintaerot yli 200 euroa

Euromääräisesti suurimmat hintaerot ovat kalleimpiin kuuluvissa hammaslääkärin toimenpiteissä: pitkäkestoisessa parodontologisessa hoidossa eli iensairauksien hoidossa sekä hampaan poistoleikkauksessa. Niissä erot halvimman ja kalleimman klinikan välillä nousevat yli 200 euroon.

Hammaslääkärin parodontologinen hoitotoimenpide on kalleimmillaan Hohde-ketjun klinikoilla, jotka veloittavat siitä 144 euroa. Toimenpiteen keskihinta vertailussa on noin 130 euroa.

Kymmenkunta ketjuihin kuulumatonta pientä hammaslääkäriasemaa ja aivan omalla konseptillaan Helsingissä toimiva Hygga kertovat tekevänsä vastaavan toimenpiteen alle sadalla eurolla. Halvimman hinnan, 54 euroa, ilmoittaa joensuulainen Hammaslääkäriasema Otso.

Kalleimman hampaan poistoleikkauksen, 504 euroa, tarjoaa Tampereen Hammasklinikka Kruunu. Toinen tamperelainen palveluntarjoaja Dentrum Hammasasema Tapio Parviainen ilmoittaa samalle toimenpiteelle lähes puolet pienemmän hinnan, 277 euroa.

Vertailun halvin Nilsiän Tähtihammas veloittaa hampaan poistoleikkauksesta 248 euroa. Vertailun keskihinta on 344 euroa. Hinnat ovat merkittävästi suurempia kuin vuonna 2015, jolloin Kuluttajaliitto vertaili hammaslääkäripalveluiden hintoja edellisen kerran.

Yli sadan euron hintaeroja on myös vaativassa hampaan poistossa ilman leikkausta, juurihoidon toimenpiteissä sekä suuhygienistin parodontologisissa toimenpiteissä. Tavallisen hampaan poiston hintaero on enimmillään 63 euroa.

Suun perustutkimuksessa hintaero on pahimmillaan noin 34 euroa. Halvin on Dentrum Hammasasema Tampereella (51 euroa). Kalleimpia ovat PlusTerveyden klinikat (85 euroa). Keskihinta vertailussa on 72 euroa.

Vertailun edullisin hampaan paikkaus yhden pinnan täytteellä on Lempäälän Hammaslääkäriasemalla (68 euroa) ja kallein Tampereen Tullinhampaalla (103 euroa). Vertailun keskihinta on 85 euroa.
Pienissäkin toimenpiteissä ja maksuissa hintaerot ovat suhteellisen suuria. Esimerkiksi röntgenkuvauksen hintahaarukka on 25–49 euroa, infiltraatiopuudutuksen 17–33 euroa ja toimistomaksujen 4–20 euroa. Osa klinikoista ei peri lainkaan toimisto- tai muita käyntimaksuja. Toimistomaksut saattavat siis nostaa muuten edullisen operaation hintaa selvästi.

Paikallinen hintahaitari voi olla leveä

Selvityksen perusteella hammashoidon hintavertailu kannattaa paikallisesti. Kalleimmissa toimenpiteissä on paikoin yli sadan euron hintaeroja eri palveluntarjoajien välillä samalla paikkakunnalla.

Esimerkiksi Helsingissä hampaan poistoleikkauksen ja pitkäkestoisen parodontologisen hoidon hintaero on enimmillään kummassakin noin 150 euroa. Juurihoidon eri toimenpiteissä on Helsingissä enimmillään 56–90 euron hintaerot.

Myös paikkaushoitojen hintaerot voivat olla paikallisesti suuria. Esimerkiksi Tampereella hampaan yhden pinnan paikkaus maksaa 69–103 euroa.

Hampaan poistossa suurimmat hintahaarukat ovat Tampereella (77–126 euroa), Turussa (77–105 euroa), Kemissä (81–104 euroa) ja Helsingissä (85–138 euroa).

Toisaalta monilla paikkakunnilla hammaslääkärien hintaerot ovat toimenpiteestä riippumatta suhteellisen pieniä. Tällaisia paikkakuntia ovat muun muassa Hyvinkää, Iisalmi, Kouvola, Lappeenranta, Nokia, Pori, Porvoo ja Rovaniemi.

Kaupunkien keskihinnoissa ei merkittäviä eroja

Selvityksessä on vertailtu myös paikkakuntakohtaisia keskihintoja. Keskihinnat laskettiin niistä 26 kaupungista, joista saatiin hintatietoja vähintään kolmelta palveluntarjoajalta.

Vertailun perusteella toimenpiteiden keskihinnoissa ei ole merkittäviä eroja kaupunkien välillä. Esimerkiksi hampaan yhden pinnan paikkauksessa, hampaan poistossa ja suun suppeassa tutkimuksessa hintaero halvimman ja kalleimman keskihinnan välillä on kussakin vain kuusi euroa.
Paikkakuntien hintatason vertailuun tuo kuitenkin epävarmuutta se, että hintavertailussa mukana olevien yritysten määrä voi olla pieni suhteessa kunnassa toimiviin yksityisiin yrityksiin.

Ketjujen hinnoittelutavoissa eroja

Selvitys osoittaa, että hammaslääkäriketjuilla on vaihtelevia käytäntöjä palvelujensa hinnoittelussa. Muista ketjuista poiketen Coronarialla ja Kotihampaalla ei ole yhtenäistä hinnastoa koko maassa, joten niiden klinikoilla hinnat vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti eniten.

Coronarialla esimerkiksi suun perustutkimus maksaa klinikasta riippuen 65–81 euroa.

Kotihampaalla esimerkiksi hampaan poistoleikkauksen hinta vaihtelee Tampereen 284 eurosta Vantaan 399 euroon.

Muut ketjut kertovat hinnoittelevansa toimenpiteensä yhtenäisesti klinikoillaan, joskin hinnoissa voi olla yritysten mukaan paikkakuntakohtaisia poikkeamia.

Esimerkiksi Plusterveyteen kuuluvilla hammaslääkäriasemilla voi olla omia hinnastojaan valtakunnallisen viitehinnaston rinnalla. Vertailussa käytettiin ketjun ilmoittamaa viitehinnastoa, joka kertoo samalla keskimääräisesti toteutuvat hinnat eri toimipisteissä kautta maan.

Oral-ketjun mukaan sen ilmoittama valtakunnallinen hinnasto kertoo ketjun korkeimman hinnan, josta voidaan poiketa paikallisesti alaspäin. Oralilta saatiin 13 paikkakunnan toteutuneet keskihinnat. Muissa mukana olevissa kunnissa käytettiin näiden kuntien keskiarvoa.

Mehiläisen klinikat käyttävät samaa valtakunnallista hinnastoa, jonka hinnoista voidaan kuitenkin yksittäisillä asemilla poiketa jonkin verran. Mehiläinen antoi vertailua varten valtakunnalliset toteutuneet keskihinnat sekä hintahaitarit. Näitä käytettiin vertailussa kaikkien paikkakuntien kohdalla.

Terveystalolla puolestaan on valtakunnallinen hammaslääkärihinnasto ja hintahaitarit sekä alueelliset suuhygienistihinnastot, joissa erot hinnastojen välillä ovat pieniä. Vertailussa käytettiin joko valtakunnallista hintaa tai toteutunutta keskihintaa.

Pihlajalinna ja Hammashohde kertovat käyttävänsä kaikilla paikkakunnilla samoja hintoja.

Ketjujen välinen hintaero voi olla kymmeniä euroja

Selvityksen perusteella ei voida arvioida, mikä on keskihintatasoltaan kallein tai halvin hammaslääkäriketju. Yksittäisten toimenpiteiden keskihintoja voidaan kuitenkin vertailla. Ketjujen ilmoittamissa keskihinnoissa on paikoitellen yli 50 euron hintaeroja.

Esimerkiksi vaativa hampaan poisto ilman leikkausta maksaa ketjusta riippuen keskimäärin 143–199 euroa ja pitkäkestoinen parodontologinen hoito 153–273 euroa. Hampaiston ja leuan panoraamatomografiassa tai muussa yksinkertaisessa rakokuvauksessa keskihinta vaihtelee 58 eurosta 115 euroon.

Sen sijaan paikkaushoidoissa, tavallisessa hampaan poistossa, puudutuksissa ja suppeassa parodontologisessa hoidossa ketjujen hinnoittelu on melko yhteneväistä, ja erot keskihinnoissa ovat noin 10–20 euroa.

Ketjujen poikkeavat palvelukonseptit vaikeuttavat hintavertailua. Esimerkiksi Helsingin Kampissa toimiva Hygga perii 19,90 euron varausmaksun, jota vastaan asiakkaan vaatima hoito suunnitellaan yksilöllisesti. Kaikki ketjut ovat ilmoittaneet perivänsä toimisto- tai vastaavan maksun. Hyggalla se on kallein verrattuna muiden keskiarvoihin.

Selvityksen perusteella yksittäiset, ketjuihin kuulumattomat palveluntarjoajat ovat keskimäärin hieman edullisempia kuin ketjut. Hintatietoja saatiin 21 yksittäiseltä hammaslääkäriasemalta.

Esimerkiksi juurihoidon toimenpiteissä pienten toimijoiden keskihinta on noin 20–30 euroa alhaisempi kuin ketjujen. Pientenkin toimijoiden hinnoissa on tosin suurta vaihtelua.

Kela-korvauksilla tuetaan yksityisiä toimijoita

Kuluttajaliitto selvitti hammaslääkäripalvelujen hintoja viimeksi vuonna 2015. Nyt tehty selvitys on otannaltaan maantieteellisesti ja yrityskattavuudeltaan aiempaa laajempi, sillä mukana on isojen ketjujen lisäksi pienempiä hammaslääkäriasemia ja suurempi joukko kuntia.

Suomalaisista huomattava osa käy yksityisessä hammashoidossa. Kelan tilastojen mukaan eniten yksityisen hammashoidon palveluja käyttävät varttuneet.

Vuonna 2020 koko väestöstä lähes 17 prosenttia sai korvausta yksityissektorin hammashoidosta. Kela maksoi hammashoidon korvauksia noin 44 miljoonaa euroa yli 900 000 henkilölle.

Kela korvaa osan yksityisen hammashoidon kustannuksista. Kun istahtaa hammaslääkärin tuoliin, tulee käyttäneeksi sekä omia että yhteiskunnan varoja. Hintatietojen avoimuus on siksi sekä kuluttajan että yhteiskunnan etu.

Hinnat ovat nousseet vuodesta 2015 – hampaan poistoleikkauksen hinta on kaksinkertaistunut
Kuluttajaliitto vertaili yksityisten hammaslääkäripalveluiden hintoja viimeksi vuonna 2015. Tuolloin vertailtiin Dextran, Mediverkon, Megaklinikan, Mehiläisen, Oralin ja PlusTerveyden hintoja.

Hinnat ovat nousseet pääosin maltillisesti vuodesta 2015. Isoin hintamuutos on tapahtunut hampaan poistoleikkauksessa: vuonna 2015 Suomen keskiarvohinnaksi muodostui Kuluttajaliiton vertailussa 152 euroa, tänä vuonna keskiarvohinta oli 344 euroa eli keskihinta on yli kaksinkertaistunut.

Toiseksi suurin prosentuaalinen hintamuutos on tapahtunut toimistomaksuissa. Vuonna 2015 toimistomaksu oli keskimäärin 12 euroa, vuonna 2012 hinta oli noussut 15 euroon. Hampaan poiston, infiltraatiopuudutuksen ja hammasröntgenin hinnat ovat nousseet samassa ajassa noin 20 prosenttia.

Kuudessa vuodessa hinnat ovat nousseet tyypillisesti reilulla kymmenellä prosentilla. Vähiten nousua on ollut suun suppean tutkimuksen sekä erittäin pitkäkestoisen parodontologisen hoidon hinnoissa, niissä nousua on ollut vain noin viisi prosenttia.

Prosentuaalisestikin suuret hinnannousut vastaavat tyypillisesti vain muutamia euroja. Euromääräisesti hinnat ovat nousseet eniten hampaan poistoleikkauksessa (190 €), kolmen tai useamman pinnan paikkauksessa (21 €), hampaan poistossa (21 €), ja erittäin pitkäkestoisessa parodontologisessa hoidossa (13 €). Kaikissa muissa vertailukelpoisissa toimenpiteissä hinta on noussut vuodesta 2015 alle 10 eurolla.

Erittäin suppean parodontologisen hoidon keskimääräinen hinta suomalaisilla hammaslääkäriasemilla on sen sijaan ainoana laskenut vuosien varrella, noin viisi prosenttia eli parisen euroa.

Teksti: Janne Laitinen
Hintavertailu: Marja Nygren / Kuluttaja