Artikkeli

Asuntolaina

Talous

Oman asunnon hankkiminen on yleensä ihmisen suurin elämänsä aikana tekemä hankinta. Asunnon hankkiminen panee talouden usein tiukalle eikä yllätyksiin ole varaa. Yleensä asunnon hankkimista varten joudutaan ottamaan lainaa. Asuntolainan hoitaminen sitoo suuren osan perheen tuloista jopa vuosikymmeniksi.

Huomioitavaa asuntolainan suhteen

Asuntolainaa hankittaessa on tärkeää huolehtia maksukyvyn riittävyydestä. Taloudessa pitäisi olla sen verran joustovaraa, että maksukyky riittää esimerkiksi korkojen noustessa tai perheen kasvaessa. Harkitse omaan talouteesi oikein mitoitettu lainatarve, laina-aika ja lyhennysmuoto, vertaile vaihtoehtoja ja muista varautua korkotason nousuun riittävällä maksuvaralla.

Asunnon hankinnassa kannattaa olla huolellinen. Ostettavan asunnon virhe, esimerkiksi homevaurio, saattaa tulla kalliiksi. Vaikka ostajalta voikin saada korvauksia, korvauksien saaminen voi kestää kauan. Samoin esimerkiksi asunto-osakeyhtiön putkiremontti ja sen rahoittaminen voi aiheuttaa yllättäviä lisäkuluja. Kannattaakin tutustua tarkasti ostettavan asunnon kuntoon ja sitä koskeviin asiakirjoihin, jotta välttyisi omalle taloudelle tuhoisilta yllätyksiltä. Asuntoa vaihdettaessa riski on suurempi, koska ostettavan asunnon virheiden lisäksi myös myytävän asunnon viat voivat aiheuttaa ongelmia.

Asuntolainoilla on erilaisia lyhennystapoja. Tavallisimmat asuntolainan lyhennysmuodot ovat annuiteetti- ja kiinteä tasaerälaina.

Tasaerä eli annuiteetti

Tasaerässä lainasta maksettava erä pysyy samana koko laina-ajan. Alussa maksuerä sisältää enemmän korkoa, mutta lainan lyhentyessä koron osuus pienenee. Tämä tarkoittaa myös, että laina lyhenee alussa hitaammin. Muutokset korossa vaikuttavat laina-aikaan.

Muuttuva annuiteetti

Muuttuvassa annuiteetissa koron muutokset huomioidaan takaisinmaksuerässä sen sijaan, että lainan maksuaika muuttuisi.

Tasalyhennys

Tasalyhennyksessä lainaa lyhennetään aina samalla summalla. Tämän päälle maksuerään lisätään korko. Alussa, lainapääoman ollessa suuri, ovat myös maksuerät suurempia. Koron muutokset vaikuttavat suoraan maksuerään. Tasalyhennys on kokonaiskuluiltaan pienempi kuin annuiteetti, sillä laina ei ehdi kasvaa niin paljon korkoa.

Kertalyhennys

Kertalyhenteisessä lainassa lainapääoma maksetaan kerralla takaisin. Tätä ennen lainasta maksetaan laina-aikana vain korkoja. Tämän kaltainen lyhennys liittyy yleensä asunnonvaihtotilanteeseen, jossa uuden asunnon hankita rahoitetaan lainarahalla ennen vanhan asunnon myyntiä. Myynnistä saatavat varat käytetään kerralla lainan maksuun.

Lisätietoja erilaisista lainoista ja luotoista saat esimerkiksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan sekä pankkien verkkosivuilta.