Artikkeli

Asumisterveys

Asuminen

Asumisterveydellä tarkoitetaan asunnon terveydellisiin olosuhteisiin liittyviä seikkoja. Niitä ovat mm. asunnon lämpötilaan, ilmanvaihtoon, meluun sekä kemiallisiin ja biologisiin olosuhteisiin liittyvät seikat. Asunnon olosuhteet eivät saa aiheuttaa asukkaalle terveyshaittaa. Jos asunnon terveyteen liittyvät olosuhteet eivät täytä vaatimuksia, tulee ryhtyä toimenpiteisiin niiden selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Asumisterveydestä säädetään terveydensuojelulaissa ja asumisterveysasetuksessa. Asumisterveysasetuksessa on määritetty rajat eri terveysolosuhteille asunnoissa. Asetusta sovelletaan asuntojen lisäksi myös tietyissä julkisissa tiloissa kuten päiväkodeissa, oppilaitoksissa ja vanhainkodeissa.

Kuka vastaa asunnon terveydellistä olosuhteista?

Vastuu asunnon terveydellisistä olosuhteista jakautuu sen mukaan siitä, mitä taloyhtiön ja osakkaan välisestä kunnossapitovastuusta on määrätty asunto-osakeyhtiölaissa tai sovittu yhtiöjärjestyksessä.

Jos terveyshaitta kuuluu taloyhtiön vastuulle, on taloyhtiö tai sen edustaja, kuten isännöitsijä, velvollinen selvittämään ongelmaan syytä ja korjaamaan puutteet. Osakas vastaa sellaisesta vahingosta, joka taloyhtiön vastuunjaon mukaan kuuluu osakkaalle. Esimerkiksi pintamateriaaleissa oleva kosteusvaurio kuuluu usein osakkaan vastuulle, mutta rakenteisiin ulottuva kosteusvaurio taloyhtiölle.

Vastuu on kuitenkin aina asukkaan eli vuokralaisen tai osakkaan, jos hän on itse aiheuttanut terveyshaitan. Tällöin terveyshaittojen selvittämisen ja korjaamisen kustannuksista vastaa asukas itse.

Mitä tehdä, jos asunnossa epäillään terveyshaittaa?

Jos asunnossa epäillään terveyshaittaa, tulee asiasta ilmoittaa kiinteistön omistajalle tai sen edustajalle. Vuokralaisen tulee ilmoittaa epäilystään vuokranantajalle. Ilmoitus kannattaa tehdä kirjallisesti. Jos vaadittuihin selvitys- tai korjaustoimiin ei ryhdytä, yhteyttä voi ottaa kunnan terveydensuojeluviranomaiseen.

Jos taloyhtiö ei selvitä terveyshaittoja asianmukaisesti, osakkaalla on oikeus teetättää tarvittavat tutkimukset. Yhtiö on velvollinen korvaamaan kustannukset osakkaalle, jos tutkimuksissa paljastuu terveyshaittaa. Vastaavasti jos vuokralainen teettää itse terveystutkimuksen asunnossa ja asunnosta paljastuu terveyshaitta, vuokralainen voi vaatia tutkimuksen kustannuksia vuokranantajalta.