Artikkeli

Asumisoikeusasunto

Asuminen

Asumisoikeusasuminen on vuokralla asumisen ja osaomistusasumisen välimuoto. Siinä asukas maksaa ensin asumisoikeusmaksun, joka on enintään 15 tai 30 % asunnon hankintahinnasta, ja sen jälkeen kuukausittaista käyttövastiketta.

Asumisoikeusasuminen on vuokra-asumista vakaampaa, koska asukkaalla on elinikäinen oikeus asua asumisoikeusasunnossaan. Asumisoikeus perustetaan asumisoikeustalon omistajan ja asumisoikeuden saajan välisellä sopimuksella eli asumisoikeussopimuksella. Jos asukas rikkoo sopimusta olennaisesti, asumisoikeus voidaan lakkauttaa.

Uusi laki asumisoikeusasunnoista tuli voimaan 1.1.2022.

Asumisoikeusasunnon hakeminen

On olemassa sekä vapaarahoitteisia että valtion tukemia asumisoikeusasuntoja. Vapaarahoitteisissa asukasvalinnalle ei ole säädetty perusteita.

Valtion tukemia asumisoikeusasuntoja haetaan jonotusnumerolla, ja hakijan tulee täyttää laissa määritetyt kriteerit. Asunnonhakijan on muun muassa oltava vähintään 18-vuotias sekä hänellä ja hänen perheellään on oltava tarve asumisoikeusasunnolle. Tarkkoja tulorajoja asunnon saamiselle ei ole, mutta hakijalla ei saa olla omistusasuntoa tai varallisuutta ostaa sellaista.

Asumisoikeusasuntoa ei voi ostaa omaksi

Asumisoikeusasunto eroaa osaomistusasunnosta siten, että asumisoikeusasuntoa ei voi ostaa omaksi missään vaiheessa. Asumisoikeusasunnon voi kuitenkin jättää perinnöksi tai siirtää puolisolle, lapselle tai muulle perheenjäsenelle, joka vakituisesti asuu huoneistossa.

Koska asukas ei omista asumisoikeusasuntoa, ei hänellä myöskään ole kaikkia samoja velvollisuuksia kuin asunnonomistajalla. Asukas ei esimerkiksi vastaa kaikista kunnossapidon kustannuksista. Toisaalta myös vaikutusmahdollisuudet ovat asumisoikeusasukkaalla pienemmät.

Asumisoikeudesta luopuminen

Pois muuttaminen asumisoikeusasunnosta on vaivatonta. Asukkaan tulee ilmoittaa asumisoikeudesta luopumisestaan asunnon omistajalle. Irtisanomisaika on 3 kuukautta. Asukas ei voi itse myydä asumisoikeutta, vaan asunnon myymisestä vastaa talon omistaja.

Asumisoikeudesta luopuessaan asukas saa asuntoon sijoittamansa asumisoikeusmaksun takaisin rakennuskustannusindeksillä korotettuna. Asumisoikeusmaksu palautetaan, vaikka asuntoon ei olisi löytynyt uutta asukasta.