Artikkeli

Asumisoikeusasunto

Asumisoikeusasunto on vuokra- ja omistusasunnon välimuoto.

Asumisoikeus perustetaan asumisoikeustalon omistajan ja asumisoikeuden saajan välisellä sopimuksella. Oikeuden saajan on maksettava talon omistajalle asumisoikeusmaksu, joka on yleensä 15 % asunnon hankintahinnasta. Asumisen aikana asukas maksaa asunnosta kuukausittain käyttövastiketta.

Asunnon kunnossapidosta vastaa asunnon talonomistaja. Asukas voi tehdä asuntoon kunnossapito- ja korjaustöitä ilmoittamalla niistä omistajalle. Suurempiin muutostöihin tarvitaan omistajan lupa.

Asumisoikeusasunnon hakeminen

Asumisoikeusasuntoja voivat hakea kaikki 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Asumisoikeusasuntoihin ei ole tulorajoja, mutta hakija ei saa omistaa alueella omistusasuntoa eikä hänellä saa olla varoja sellaisen hankkimiseen. Varallisuusrajat eivät koske yli 55-vuotiaita hakijoita.

Asumisoikeusasuntoa haetaan järjestysnumeron perusteella. Järjestysnumeron saa sen kunnan asuntotoimistosta, jonka alueelta asuntoa haetaan. Järjestysnumeron voi hakea halutessaan useammasta kunnasta.

Asunnon saannin edellytyksenä on hakijan asumisoikeusasunnon tarve. Tämä tarve arvioidaan ennen kuin asukas hyväksytään asumisoikeuden haltijaksi.

Asumisoikeudesta luopuminen

Jos asukas päättää luopua asumisoikeusasunnostaan, hän saa takaisin asuntoon sijoittamansa asumisoikeusmaksun rakennuskustannusindeksillä tarkistettuna. Mahdollisten muutostöiden hyvityksestä tulee neuvotella isännöitsijän kanssa. Asunnon irtisanomisaika on kolme kuukautta. Asumisoikeusasunnon myynnistä vastaa aina asunnon omistava yhtiö, eli asukas ei voi myydä asuntoaan itse.