Tiedotteet

Kuluttajilta vastausvyöry kutistuneista tuotteista – kuinka yleistä ”shrinkflaatio” on?

27.9.2023 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Kuluttajaliitto selvitti, kuinka yleistä tuotteiden pienentyminen vaivihkaa oikein on. Shrinkflaatiosta puhutaan yleensä silloin, kun tuotteen sisältö pienenee ilman myyntihinnan vastaavaa alentumista. Yli 700 kuluttajaa ilmoitti havaintonsa pienentyneestä tuotteesta Kuluttajaliiton verkkosivuilla olleen kyselylomakkeen kautta. Vastauksissa toistuivat selvästi tietyt tuotteet ja tuoteryhmät. Kuluttajaliitto peräänkuuluttaa selkeää ja avointa viestintää pakkauskokojen muutoksista.

”Kuluttajat ovat selvästi olleet hereillä ja huomanneet tuotteiden pienentymisiä, sillä saimme valtavan vyöryn vastauksia muutaman viikon aikana kyselyn avaamisesta”, kertoo Kuluttajaliiton viestintäpäällikkö Paula Pessi. ”Saimme yhteensä 735 havaintoa pienentyneestä tuotteesta.”

Kuluttajien ilmoitusten perusteella pienentymistä näyttää tapahtuneen erityisesti lemmikkien ruokien osalta ja reilusti havaintoja keräsivät myös rasvalevitteet, seiti, juusto ja lihavalmisteet. ”Erityisesti näissä tuotteissa ja tuoteryhmissä vaikuttaisi siltä, että kutistamista on todella tapahtunut, sillä samoja havaintoja tuli näin paljon”, arvioi Pessi.

Näistä kuluttajat ilmoittivat – 9 tuotetta keräsi runsaasti havaintoja

Vastauksista poimittiin tuotteet, joista tuli vähintään viisi samankaltaista epäilyä pienentymisestä. Tuloksista tulee huomioida, että havainnot ovat kuluttajien omia ilmoituksia, eikä tietoja koko- tai hintamuutoksista ei ole todennettu.  Eniten ilmoituksia tuli lemmikkien ruoasta. Kissan märkäruoan annospussien kutistumisesta ilmoitettiin yhteensä 34 kertaa (Latz ja Whiskas). Myös koiranruoasta havaintoja tuli 6 kpl (Jahti&Vahti).

Seuraavaksi eniten havaintoja tuli Kivikylän erilaisista lihavalmisteista (23 kpl). Ingmariini-levitteen rasian pienentymisen sadalla grammalla oli havainnut 20 kuluttajaa. Becel-levitteiden eri rasioiden sisällön koko näyttäisi kutistuneen muutamalla kymmenellä grammalla (15 kpl havaintoja). Samoin 14 vastaajaa oli huomannut Oivariini-rasian sisällön pienentyneen 50 grammaa entisestä koosta. 12 vastaajaa ilmoitti Arlan Loputon kermajuustosta kadonneen 100 grammaa. K-ryhmän Pirkan Alaskanseiti -annospalapaketissa on vastaajien ilmoitusten mukaan enää 3 palaa entisen 4 palan sijaan ja paino kutistunut 400 grammasta 300 grammaan (10 havaintoa).

Onko kaikki pienentyminen shrinkflaatiota?

Valmistajat esittelivät erilaisia syitä tuotteiden kutistumiselle. Monet kertoivat pienempien pakkausten olevan kuluttajien toive ja esimerkiksi Kivikylä tarjosi todisteita myös myyntihinnan laskusta. ”Onko myös myyntihinta pienentynyt?” Pessi kehottaa tarkistamaan. ”Jos hinta todella pienenee samassa suhteessa tuotteen koon kanssa, kuluttaja ei silloin häviä kaupassa.”

Tuotteen määrän pienentymistä ilman hinnan vastaavaa laskua on alettu kutsua shrinkflaatioksi tai piilokallistumiseksi. Sisältö siis kutistuu, mutta myyntihinta, ja monesti myös pakkauksen koko ja yleisilme pysyvät samanlaisina kuin ennen. Sisällön pienentäminen saattaa houkutella esimerkiksi hintojen nostamisen välttämiseksi.

”Pienentymisen todistaminen jälkikäteen on vaikeaa erityisesti kuluttajan näkökulmasta”, huomauttaa Pessi. ”Usein saattaa olla tunne, että tuotteessa on tapahtunut muutoksia, mutta ei ole enää mitään, mihin verrata. Kuitteja ei ole tullut otettua talteen ja pakkauksetkin on jo heitetty pois. Jotta voitaisiin varmasti tietää, onko pakkauksen kutistumisessa kyse shrinkflaatiosta, tarvitaan kaksi tietoa. Tieto sisällön muutoksista sekä hinnan mahdollisesta muutoksesta tai muuttumattomuudesta. Nykyään voi monesti valita myös sähköisen kuitin, jonne tiedot jäävät muistiin ja myös kilo- ja litrahintoja seuraamalla muutoksesta voi saada kiinni”, Pessi pohtii.

”Pakkauskoot ja hinta ovat vapaasti toimijoiden päätettävissä, mutta koolla kikkailu ilman avointa viestintää muutoksista saattaa olla arpapeliä kuluttajien luottamuksella. Kun huomaa suosikkituotteensa kutistuneen vaivihkaa, voi tuntea tulleensa jollakin tavalla petetyksi”, Pessi toteaa ja kertoo, että tämä tunne näkyi selvästi kyselyn vastauksissa.

Kutistamisesta pitää viestiä avoimesti

Harmaalla vyöhykkeellä saatetaan liikkua pienentyneen tuotteen markkinoinnissa, mikäli pienentyminen halutaan syystä tai toisesta häivyttää taka-alalle. Kuluttajaliitto pohtii, voisiko markkinoinnin katsoa olevan harhaanjohtavaa, mikäli pakkauksen kokoa sisältöineen pienennetään vaikkapa viidenneksellä, mutta siitä ei avoimesti kerrota kuluttajille ja markkinointi jatkuu entiseen malliin. Kuluttajaliitto on toimittanut kyselyn havainnot Kilpailu- ja kuluttajavirastolle tiedoksi.

Kuluttajaliitolla on viesti myös yrityksille: jos tuotteita kutistetaan, pitää siitä viestiä avoimesti kuluttajille. Myös kaupalla voi olla oma roolinsa viestinnässä. Esimerkiksi Ranskassa tunnettu kauppaketju ilmoitti varoittavansa kuluttajia tuotteista, joissa pakkauskoot ovat kutistuneet mutta hinta ei.

Miten kysely tehtiin?

Kaikille avoimeen kyselyyn sai vastata Kuluttajaliiton Kuluttajakanavalla 24.3.-31.8.2023. Kyselyyn tuli yhteensä 735 vastausta, joista valtaosa ensimmäisen kuukauden aikana. Kyselyyn vastattiin nimettömänä.

Kuluttajaliitto korostaa, että kyselyyn tulleet vastaukset ovat kuluttajien omia havaintoja tuotteista ja epäilyjä tuotekoon pienenemisestä. Vastausten tietoja muutoksista ei ole todennettu. Kuluttajaliitto on ollut yhteydessä valmistajiin ja tarjonnut mahdollisuuden kommentoida kyselyn tuloksia.

Katso Kuluttajaliiton sivuilta esimerkkejä kutistuneista tuotteista ja vastaajien kommenteista: www.kuluttajaliitto.fi/shrinkflaatio