Tiedotteet

Katso täältä, mistä suomalaiset ovat säästäneet

20.6.2023 | Talous

Elinkustannusten nousu tiukentaa kuluttajien taloudellista tilannetta. Kuvassa nuori, stressaantuneelta näyttävä nainen istuu tietokoneen äärellä ja on maksamassa laskujaan.

Kuluttajaliitto kysyi suomalaisilta kuluttajilta, mistä he ovat viimeisen puolen vuoden aikana säästäneet. 58 % ilmoitti säästäneensä ravintolamenoista ja 56 % kertoi nipistäneensä ruokamenoista. Lomamatkoja on karsinut reilu puolet (53 %). Kansallisesti edustavaan kyselyyn vastasi alkukesästä 1040 kuluttajaa.

Suosituimmat säästökohteet ovat säilyneet samoina puolen vuoden takaisesta vastaavasta kyselystä. ”Mielenkiintoista on, että myös kaikkein hyvätuloisimmat ovat vähentäneet ravintolakäyntejä lähestulkoon yhtä usein kuin matalampiin tuloluokkiin kuuluvat vastaajat”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell kertoo. Kaikista eniten ravintolakäyntejä ovat vähentäneet yksinhuoltajat, joista jopa 70 % ilmoitti tehneensä näin puolen vuoden sisällä.

Lähes puolet (49 %) maalla tai harvaan asutulla alueella asuvista puolestaan ilmoitti vähentäneensä autolla ajamista puolen vuoden sisällä. Suhteessa muihin tuloluokkiin eniten autolla ajamista ovat vähentäneet tuloluokissa 20 000–40 000 euroa (41 %) ja 40 001–60 000 euroa (39 %) vuodessa tienaavat.

Pienimmässä tuloluokassa, jossa vastaajat ilmoittivat tuloikseen alle 20 000 euroa vuodessa, jopa 67 % kertoi säästäneensä ruokamenoista. Samassa tuloluokassa säästetään nyt erityisen paljon myös erilaisten käyttötavaroiden, kuten puhelinten tai pesukoneiden hankinnasta. Jopa 56 % kertoi säästäneensä näistä.

”Kautta selvityksen näemme viestejä, että vastaajajoukolla, jolla jo puoli vuotta sitten oli taloudellisia haasteita, tilanne on entisestään kärjistynyt ja kurjistunut. Tämä on huolestuttava kehityssuunta”, toteaa Beurling-Pomoell.

15 % vastaajista kertoi säästäneensä lääkekuluista. Lääkekuluista säästäneiden joukko on kasvanut hieman puolen vuoden takaisesta. Eniten lääkeostoista ovat vähentäneet yksinhuoltajat, joista 28 % ilmoitti toimineensa näin. ”Se, että jostakin kuluttajaryhmästä yli neljännes ilmoittaa säästäneensä lääkkeiden kaltaisista välttämättömyyshyödykkeistä, on mielestäni huolestuttava ilmiö, joka voi tulla pidemmän päälle yhteiskunnalle kalliiksi – inhimillisestä kärsimyksestä puhumattakaan”, Beurling-Pomoell huomauttaa ja jatkaa: ”Tulevan hallituksen onkin muistettava, että Suomessa on valtavasti ihmisiä, joilta leikkaaminen tässä tilanteessa on syvästi epäoikeudenmukaista, sillä he ovat jo nyt erittäin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa.”

Selvityksen (6/2023, n = 1040) toteutti Kuluttajaliiton toimeksiannosta Aula Research. Kysely toteutettiin 23.–29.5.2023. Otos edustaa täysi-ikäisiä suomalaisia iän ja sukupuolen mukaan painotettuna sekä maakunnan mukaan kiintiöitynä.

Perehdy kyselyyn: