Tiedotteet

Eduskunta päätti parannuksista kuluttajan asemaan sähkömarkkinoilla  

28.2.2023 | Asuminen

Kuluttajaliitto katsoo, että moni eduskunnan hyväksymistä muutoksista sähkömarkkinoiden toimintaa koskevaan lainsäädäntöön tuo parannuksia kuluttajien asemaan. Lakiehdotukset väliaikaisesta, takautuvasta sähköhyvityksestä ja maksuajan pidennyksestä, sekä sähkömarkkinalain muutoksista muun muassa toimitusvelvollisuussähkötuotteen määrittelyn osalta saatiin tällä viikolla valmiiksi. 

Kuluttajaliitto on tyytyväinen siihen, että moni kuluttajan asemaa parantava muutosehdotus on nyt huomioitu eduskunnan käsittelemissä lakiesityksissä. ”Vaikka esimerkiksi sähköhyvitykseen sisältyykin vielä puutteita ja kohdentumiseen haasteita, on se silti monen kuluttajan kannalta tarpeellinen toimi tällä hetkellä”, katsoo Kuluttajaliiton varapääsihteeri Paula Pessi

Tuen määrän vaikeaan määrittelyyn viime vuoden lopun kulutuslukujen pohjalta tehtiin nyt eduskunnassa muutos, jonka pitäisi helpottaa sähköyhtiöiden mahdollisuuksia saada hyvitykset maksuun mahdollisimman jouhevasti. ”Nopea toteutus onkin kaiken a ja o, sillä avun tarve on nyt akuutti. Mitä enemmän hyvitysten maksu viivästyy, sitä kurjempi tilanne on niitä tarvitsevien kotitalouksien kannalta”, Pessi painottaa. 

Kuluttajaliitto yhtyy talousvaliokunnan huoleen pitkän määräaikaisen sähkösopimuksen viime aikoina tehneiden kotitalouksien osalta. “Sähköyhtiöiden on nyt kannettava yhteiskuntavastuuta ja löydettävä ratkaisuja helpottaakseen niiden kuluttajien asemaa, jotka pahimman hintapiikin aikaan sitoutuivat pitkiin määräaikaisiin sopimuksiin. Kalliiksi osoittautuneet sopimukset koettelevat nyt kuluttajien maksukykyä”, Pessi toteaa. 

Pörssisähkö ei saa olla ainoa vaihtoehto 

Jo pidemmän aikaa valmisteilla olleeseen sähkömarkkinalain muutoksia koskevaan ehdotukseen oli puolestaan aikeissa sisältyä kuluttajan kannalta todellinen vaaran paikka. Hallituksen esitys lähti siitä, että toimitusvelvollisen sähkön myyjän ainoa toimitusvelvollisuustuote olisi voinut olla myös dynaamisen hinnan sähkösopimus. 

”Tämä olisi mielestämme ollut kaikkea muuta kuin kuluttajien kannalta kohtuullinen ratkaisu”, Pessi sanoo. ”Kotitalouksille on oltava tarjolla erilaisia, heidän tarpeitaan vastaavia sähkösopimuksia.” 

Nyt esityksessä onkin katsottu, että pörssisähkösopimus ei ainoana toimitusvelvollisuustuotteena riittävästi takaa hinnoittelun kohtuullisuutta kuluttajien kannalta, vaan jättäisi hinnanvaihtelun riskin pelkästään kuluttajan kannettavaksi tavalla, joka voisi johtaa kohtuuttomiin tilanteisiin. 

Töitä tiedossa vielä seuraavallekin hallitukselle 

Lakiehdotus sisältää hyviä parannuksia myös muun muassa laskutuksen ja hinnan ilmoittamisen selkeydestä ja mahdollisuudesta tarkistaa laskutetun sähköenergian hinnan oikeellisuus asiakasportaalin kautta. 

Nyt tehdyt toimet ovat askelia oikeaan suuntaan, mutta paljon tehtävää jää vielä seuraavallekin hallitukselle. Tukijärjestelmää kuluttajien turvaksi vastaavan kaltaisia tilanteita varten on rakennettava riittävän ajoissa ennakoiden ja tukien oikea kohdentuminen on pohdittava huolellisesti. ”Kotitalouksien selviytyminen kriisitilanteissa tulee pystyä turvaamaan, jotta talousahdingolta vältytään”, Kuluttajaliiton varapääsihteeri Paula Pessi summaa.