Tiedotteet

Kuluttajaliiton valtuuston kannanotto: Käteisen asema maksuvälineenä turvattava – Kuluttajaliiton jäsenkyselyn vastaajilta äänivyöry käteisen puolesta

26.11.2022 | Ostaminen ja kuluttajansuoja

Käteisellä pitää voida maksaa nyt ja tulevaisuudessa, toteaa Kuluttajaliiton valtuusto kannanotossaan. Valtuusto vaatii lainsäätäjiä edistämään viipymättä Suomen Pankin aloitetta käteismaksamisen, rahan nostamisen ja tallettamisen turvaamisesta. Kuluttajaliiton jäsenkyselyn vastaajista lähes kaikki (91 %) pitivät käteisellä maksamisen turvaamista välttämättömissä ostoksissa tärkeänä.

Pohjoismaissa digimaksaminen on yleistynyt kovaa vauhtia. Samalla saattaakin unohtua, että myös käteisen käytölle on edelleen kuluttajien vankka tuki.

”Kuluttajaliiton jäsenkyselyn vastaajat olivat lähes yksimielisiä siitä, että käteismaksaminen tulee turvata kuluttajille välttämättömimmissä ostoksissa. Näitä ovat esimerkiksi elintarvikkeet, lääkkeet ja auton tankkaaminen”, kertoo Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. 91 % prosenttia vastaajista piti tätä erittäin tärkeänä (79 %) tai melko tärkeänä (12 %).

Aihe innosti erityisesti Kuluttajaliiton iäkkäämmät jäsenet vastaamaan kyselyyn. “Käteisellä on selvästi suuri merkitys vanhemman väestön arjessa”, Beurling-Pomoell arvioi.

Jäsenkyselyn vastaajista noin puolet (52 %) kertoi käyttävänsä käteistä viikoittain tai useammin. Myös Suomen Pankin kuluttajakyselyn mukaan 87 % kansalaista kertoo käyttävänsä käteistä joissakin tilanteissa.

Kuluttajaliiton jäsenkyselyn mukaan 70 % vastaajista oli kohdannut tilanteen, jossa korttimaksaminen ei ollut onnistunut.

”Suomen Pankki kehotti vastikään varautumaan sähkökatkoihin ja kyberhyökkäyksiin pitämällä kotona kohtuullisen summan käteistä”, muistuttaa Beurling-Pomoell käteisen tärkeästä asemasta myös mahdollisissa poikkeusoloissa.

”Ottaen huomioon yhteiskunnallisen varautumisen, emme voi jäädä odottamaan EU-tason lainsäädäntöä, vaan asiaa on valmisteltava kotimaisella tasolla mahdollisimman pian”, Beurling-Pomoell toteaa.

Käteisen asema turvattava kansallisella lainsäädännöllä

Vaikka korttimaksaminen onkin noussut yleisimmäksi maksutavaksi, ei käteisen asemaa yhteiskunnassa voi korvata. Euroopan keskuspankin mukaan etenkin ikäihmiset ja pienituloiset maksavat mieluummin käteisellä. Käteisellä maksaessa on muun muassa mahdollista hahmottaa tarkemmin omaa rahankäyttöään.

”Käteinen tulee hyväksyä maksuvälineenä kaikissa kansalaisille merkittävissä palveluissa”, painottaa Beurling-Pomoell.

Suomen Pankki on keväällä 2022 tehnyt aloitteen käteisen aseman turvaamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa. Käteispalveluilla pidetään yllä eri kansalaisryhmien mahdollisuutta osallistua taloudelliseen toimintaan parhaaksi katsomaansa maksutapaa käyttäen.

”Monesta Euroopan maasta löytyy jo käteisen asemaa turvaavaa lainsäädäntöä. Tarvitsemme pikaisesti vastaavaa myös Suomeen”, Beurling-Pomoell toteaa.

Kuluttajapaneeli on Kuluttajaliiton jäsenten oma vaikutuskanava, jolla Kuluttajaliitto kartoittaa jäsenistönsä mielipiteitä eri aiheista. Vastauksia käytetään Kuluttajaliiton vaikuttamistyön tukena. Käteismaksamista koskevaan kyselyyn vastasi yhteensä 370 Kuluttajaliiton jäsentä. Kysely toteutettiin marraskuun alussa.