Tiedotteet

Kuluttajaliitto vaatii Energiavirastoa mahdollisimman pikaisesti arvioimaan sähkön kohtuullisen hinnan määrittelyn

2.11.2022 | Asuminen

Sähkömarkkinalaissa todetaan, että ”vähittäismyyjän, jolla on huomattava markkinavoima jakeluverkonhaltijan vastuualueella, on toimitettava vastuualueella sähköä kohtuulliseen hintaan kuluttajille”. Kuluttajaliitto vaatii Energiavirastoa linjaamaan nykyistä tarkemmin tämän sähkömarkkinalaissa mainitun hinnoittelun kohtuullisuuteen velvoittavan määrittelyn toimitusvelvollisten sähkönmyyjien osalta.

”Kuluttajille tulee taata lain edellyttämä mahdollisuus ostaa kohtuuhintaista sähköä oman alueensa toimitusvelvolliselta sähkönmyyjältä”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell painottaa.

Jokaisen jakeluverkkoyhtiön alueella toimii lain mukaan toimitusvelvollinen sähkön myyjä, jonka tulee myydä toimitusvelvollisuuden piiriin kuuluville asiakkaille sähköä kohtuulliseen hintaan.

”Energiaviraston tehtävä on nyt pikaisesti linjata hinnoittelun kohtuullisuuden vaatimukset ja arvioida, onko hinnankorotuksissa näiden tuotteiden osalta ollut perusteettomia korotuksia. Mikäli ylisuuria korotuksia havaitaan, tulee ryhtyä tarvittaviin seuraamustoimiin”, vaatii Beurling-Pomoell.

Seuraamuksia voivat olla muun muassa seuraamusmaksut tai päätös palauttaa asiakkaille liikaa maksettuja maksuja.

”Sähkömarkkinamme ovat tällä hetkellä rikki. Kuluttajan oikeustajuun ei sovi se, että jotkut sähköyhtiöt voivat tehdä hurjia voittoja tuottamalla sähköä edullisesti mutta samanaikaisesti myyden sähköä kuluttajille korkealla hinnalla ostaessaan sähköä pörssistä”, Beurling-Pomoell painottaa.

Lue lisää