Paikalliset

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry:n mukaan HSL on etääntynyt ihmisten arjesta – eriarvoistavat korotukset tulee perua

28.10.2022 | Talous

Kuluttajaliiton paikallisyhdistys Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry ei hyväksy Helsingin seudun liikenteen (HSL) suunnittelemia joukkoliikenteen palveluleikkauksia ja hinnankorotuksia, jotka kohdistuvat etenkin helsinkiläisiin kuluttajiin.

Helsinki mainostaa itseään toimivana kaupunkina. Yksi toimivuuden ehto on hyvin järjestetty, sujuva ja kohtuuhintainen joukkoliikenne, josta suurin osa kaupunkilaisista on riippuvainen. Joustavasti toimiva ja kattava joukkoliikenne palvelee kuntalaisia laajasti ja sitä paremmin, mitä edullisemmat lippujen hinnat ovat. Lippujen hinnoilla on merkitystä etenkin pienituloisille; yksinasuville, lapsiperheille, yksinhuoltajille, työttömille ja eläkeläisille sekä kaikille niille autottomille, joiden liikkumista eivät muut tahot sponsoroi. Sujuva ja kohtuuhintainen joukkoliikenne on ympäristönkin kannalta paras ratkaisu. Se vähentää myös tarvetta yksityisautoiluun ja edesauttaa hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista.

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry pitää lipunhintojen korotusta eriarvoistavana toimenpiteenä. Sitä ei voi hyväksyä. Esimerkiksi kuukausilipun hinta nousee AB- ja BC-vyöhykkeillä jopa 70 euroon. Helsingissä asuva saa 8 %:n hinnankorotuksen. Laajemmalla alueella matkustavien lipunhinnat laskevat jopa 24 %. Lipputuotteet tulisi päivittää tähän päivään ja yksittäisten lippujen kestoaikaa tulisi pidentää, jotta asioinnista tulisi joustavaa.

Yksittäisten asiakasryhmien osalta HSL:n tulisi tehdä uusi kokonaisarviointi. Millä perusteella ja miten hinnoitellen määritellään opiskelijoiden, koululaisryhmien, työttömien ja eläkeläisten lippujen käyttöaika, maksuttomuus ja hinnat.

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry vetoaa HSL:ään, että se palauttaa asian uudelleenvalmisteluun siten, että tulevissa muutoksissa otetaan huomioon kansalaisten yhdenvertaisuus ja taloudelliset mahdollisuudet jatkossa käyttää julkista liikennettä. Parasta olisi, jos joukkoliikenteen kehittäminen tapahtuisi palvelujen käyttäjien, kuluttajien ehdoilla. Nyt vaikuttaa siltä, että HSL on etääntynyt kauaksi ihmisten arjesta, toteaa Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry.

Lisätietoja

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry, varapuheenjohtaja Anita Hellman
puh. 040 756 5765
hellman.anita@gmail.com

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry, puheenjohtaja Johanna Laisaari
johanna.laisaari@gmail.com

Pääkaupunkiseudun Kuluttajat ry on Kuluttajaliiton alueellinen yhdistys, joka toimii Helsingissä ja muulla pääkaupunkialueella.