Lausunnot

Lausunto ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

30.9.2022 | Talous

Oikeusministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/23944/2022
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI ULOSOTTOKAAREN 4 LUVUN 48 §:N VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Hallituksen esitysluonnoksella esitetään väliaikaisesti korotettavaksi velallisen suojaosuutta takuueläkkeen tasolle.

Kuluttajaliitto kannattaa hallituksen esitysluonnoksella ehdotettuja muutoksia. On tärkeää ja ajankohtaista tarkastella keinoja, joilla kuluttajien maksukyky turvataan. Nykyisessä taloustilanteessa asumisen kustannukset sekä kuluttajahyödykkeiden hinnat nousevat, jolloin ulosotossa olevien kuluttajien maksukyky on turvattava. Suojaosuuden nostamisella saadaan kasvatettua velalliselle käteen jäävää rahaosuutta ja suurempaa käyttövaraa voidaan täten hyödyntää kasvaneisiin asumismenoihin ja kuluttajahintoihin. Nyt käsillä oleva esitysluonnos ja HE 142/2022 vp muodostavat kokonaisuuden, jolla maksukykyä voidaan turvata.

Kuluttajaliitto kuitenkin kiinnittää huomiota Takuusäätiön lausunnossaan tuomiin huoliin suojaosuuden nostamisen vaikutuksista velan maksuaikaan ja siten kokonaiskustannuksiin sekä mahdollisista vaikutuksista luotonmyöntökriteereihin tai luoton hintaan.