Lausunnot

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta (siirtovelvoite)

30.9.2022 | Digi, verkko ja mobiili

Liikenne- ja viestintäministeriölle
Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/7543/2022
Annettu lausuntopalvelu.fi -palvelussa

KIRJALLINEN LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI SÄHKÖISEN VIESTINNÄN PALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (SIIRTOVELVOITE)

Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua siirtovelvoitteesta ja esittää kohteliaimmin seuraavat huomiot:

Kuluttajaliitto keskittyy lausunnossaan siirtovelvoitetta koskeviin muutoksiin. Hallituksen esitysluonnoksella ehdotetaan, että siirtovelvoitteesta poistettaisiin verkkopalvelua kaapelitelevisioverkossa tarjoavan teleyrityksen sekä yhteisantennijärjestelmän ylläpitäjän velvoite siirtää Yleisradion julkisen palvelun radio-ohjelmistot.

Hallituksen esitysluonnoksessa ei ole täysin pystytty puuttuvien tilastojen vuoksi tarkkaan esittämään, miten Yleisradion radio-ohjelmistojen siirtovelvoitteesta luopuminen vaikuttaa niihin radionkuuntelijoihin, joilla ei ole mahdollisuutta kuunnella radiota esimerkiksi oman antennin tai internet-verkon kautta. Hallituksen esitysluonnoksessa arvioidaan, että muutos koskisi noin viittä prosenttia kotitalouksista ja joidenkin arvioiden mukaan luku on suurempi. Hallituksen esitysluonnos jättää avoimeksi, kuinka monelle siirtymä antennin tai internet-verkon kautta kuuntelemiseen on yksinkertaisesti mahdottomuus, ja kuinka moni täten jäisi kokonaan vaille näitä radio-ohjelmia.

Hallituksen esitysluonnoksessa ei oteta kantaa, kuinka näitä ihmisiä pyritään ohjaamaan muihin kuuntelutapoihin. Lisäksi hallituksen esitysluonnoksessa jää avoimeksi, kuinka paljon siirtovelvoite todella haittaa tai estää esimerkiksi video- ja pilvipalveluiden laadun kehittymistä.

Kuluttajaliitto on huolissaan niistä ihmisistä, jotka saattavat muutoksen jälkeen jäädä ilman Yleisradion radio-ohjelmia. Yleisradio tuottaa julkisena palveluna tietoa ja tiedonsaannin turvaaminen korostuu nykyisessä maailmantilanteessa. On tarpeen varmistaa, että kaikilla ihmisillä on tosiasiallinen pääsy erilaisiin mediasisältöihin. Tämän vuoksi Kuluttajaliitto esittää huolensa, että siirtovelvoitteen poistaminen estäisi mahdollisesti etenkin niiden pääsyn luotettavaan tietoon, jotka eivät käytä internettiä vaan joiden tiedonsaanti perustuu radioon.

Joka tapauksessa Kuluttajaliitto kannattaa mahdollisimman pitkää siirtymäaikaa, jotta kuluttajille keretään tehokkaasti viestiä tulevista muutoksista ja kotitalouksilla on aikaa varautua tuleviin muutoksiin. Samaan aikaan jatkovalmistelussa on syytä tarkentaa niitä keinoja, joilla kuluttajia informoidaan erilaista keinoista (mm. antennit), joilla radio saadaan kuulumaan myös ilman internet-yhteyttä sekä miten kuluttajia muuten on mahdollista tukea muutoksissa.

Hallituksen esitysluonnosta perustellaan sillä, että ”muutoksen myötä teleyritysten olisi mahdollista parantaa kaapelilaajakaista-asiakkaille tarjoamiaan palveluita”. Mikäli siirtovelvoitteesta luovutaan asiaa näin perustellen, on syytä tarkastella keinoja, joilla siirtovelvoitteesta luopumisen vastapainoksi todella saataisiin näitä hyötyjä valtaosalle kuluttajista eikä hyöty jäisi vain operaattoritoimijoille.