Lausunnot

Lausunto ruokaturvasta

4.5.2022 | Ruoka

Eduskunnan Maa- Ja Metsätalousvaliokunnalle

E 41/2022 VP VALTIONEUVOSTON SELVITYS: TIEDONANTO RUOKATURVAN TAKAAMISESTA JA ELINTARVIKEJÄRJESTELMIEN RESILIENSSIN VAHVISTAMISESTA

Kuluttajaliitto Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta antaa kirjallinen asiantuntijalausunto otsikkoasiassa.

Kuluttajaliitto kannattaa valtioneuvoston selvityksessä esitettyä Suomen kantaa. Huoltovarmuus sekä väestön ruokaturva tulee varmistaa kaikissa olosuhteissa. Muuttunut maailmantilanne korostaa tätä tarvetta. Kuluttajaliitto on huolissaan kohoavien tuotantokustannusten vaikutuksista kuluttajahintoihin: samaan aikaan kasvavien ruokakustannusten kanssa kasvaa myös monien muiden kuluttajien arjen kannalta välttämättömien hyödykkeiden hinnat (energia, polttoaineet). Tämä vaikuttaa erityisesti vähävaraisimpien kuluttajien arkeen, mutta voi heikentää aivan kaikkien kuluttajien mahdollisuuksia tehdä esimerkiksi arvojensa mukaisia ruokavalintoja. Useissa selvityksissä on todettu, että suomalaiset kuluttajat arvostavat kotimaista, terveellistä ja turvallista ruokaa, mutta suurin ostopäätöksiin vaikuttava tekijä on kuitenkin useimmille hinta. Ruoan kohtuuhintaisuus tulee turvata. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää myös huolehtia siitä, että siirtymässä kohtia kestäviä ja oikeudenmukaisia ruokajärjestelmiä edetään suunnitellusti.